Giá lúa gạo nội địa ngày 16/06/2022-23/06/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
23/06 +/- 23/06 +/- 23/06 +/- 23/06 +/- 23/06 +/- 23/06 +/- 23/06 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.850          –       5.750          50      5.850        100     5.850          50        5.750          –           6.000          –           6.000         5.842
Lúa thường       5.650          –       5.450        (50)      5.650        100     5.625          25        5.550        (50)     5.550          –       5.700        (50)         5.700         5.596
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.250          –       6.750          50      7.200        150     7.050          –          6.000          –           7.000          –           7.250         6.875
Lúa thường       7.150          –       6.450        (50)      6.750        100     6.850          –          5.800          –           6.700        (50)         7.150         6.617
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.850      (300)     8.850          50      8.875          25     8.850          –          8.750      (100)         9.000          –           9.000         8.863
Lứt loại 2       8.650        200     8.350        (50)      8.485          60     8.425          50        8.450          50     8.250          –       8.430        (70)         8.650         8.434
Xát trắng loại 1          9.450      (100)                9.325      (125)         9.600      (100)         9.600         9.458
Xát trắng loại 2          8.750          –                  8.750          –       8.800          –       8.900          50         8.900         8.800
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.750        500     8.450      (100)      8.450        (50)     8.400        150        8.450        200     8.250        100     8.600          –           8.750         8.479
Tấm 2/3         8.250          –        8.250          –              8.250        200         8.250          –           8.250         8.250
Tấm 3/4       8.050          –       8.150          –        7.975          –                           8.150         8.058
Cám xát       8.850          –       8.850          –        8.750        200     8.900          50        8.850          –       8.250        600     9.100          –           9.100         8.793
Cám lau       8.850          –       8.700        (50)      8.750        200     8.900          50        8.850          –       8.250        600     9.100          –           9.100         8.771
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.250      (200)     9.350          –        9.300        150     9.150        200        9.200          –       9.200          –       9.000          –           9.350         9.207
10%         9.250          –                  8.950          –                   9.250         9.100
15%       9.050      (200)     9.150          –        9.000        150            8.800          –       8.800          –       8.900          50         9.150         8.950
20%         9.050          –                  8.700          –                   9.050         8.875
25%       8.850      (200)     8.950          –        8.700        150            8.600          –       8.400          –       8.800          50         8.950         8.717
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Previous
Next

Từ ngày 11/08/2022-18/08/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       5.650        5.457  +21 
Lúa thường tại kho       6.950        6.429  +4 
Lứt loại 1       8.550        8.358  -86 
Xát trắng loại 1        9.150        8.813  -119 
5% tấm       9.200        8.864  -68 
15% tấm       8.850        8.667  -75 
25% tấm       8.650        8.417  -92 
Tấm 1/2       8.400        8.207  -7 
Cám xát/lau       8.200        8.032  -118 

Tỷ giá

Ngày 25/09/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,10
EUR Euro 1,03
IDR Indonesian Rupiah 15067,15
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 58,76
MYR Malaysian Ringgit 81,24
PHP Philippine Peso 2095,81
PKR Pakistani Rupee 239,58
THB Thai Baht 37,54
VND Vietnamese Dong 23705,12