Giá lúa gạo nội địa ngày 16/06/2022-23/06/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
23/06 +/- 23/06 +/- 23/06 +/- 23/06 +/- 23/06 +/- 23/06 +/- 23/06 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.850          –       5.750          50      5.850        100     5.850          50        5.750          –           6.000          –           6.000         5.842
Lúa thường       5.650          –       5.450        (50)      5.650        100     5.625          25        5.550        (50)     5.550          –       5.700        (50)         5.700         5.596
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.250          –       6.750          50      7.200        150     7.050          –          6.000          –           7.000          –           7.250         6.875
Lúa thường       7.150          –       6.450        (50)      6.750        100     6.850          –          5.800          –           6.700        (50)         7.150         6.617
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.850      (300)     8.850          50      8.875          25     8.850          –          8.750      (100)         9.000          –           9.000         8.863
Lứt loại 2       8.650        200     8.350        (50)      8.485          60     8.425          50        8.450          50     8.250          –       8.430        (70)         8.650         8.434
Xát trắng loại 1          9.450      (100)                9.325      (125)         9.600      (100)         9.600         9.458
Xát trắng loại 2          8.750          –                  8.750          –       8.800          –       8.900          50         8.900         8.800
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.750        500     8.450      (100)      8.450        (50)     8.400        150        8.450        200     8.250        100     8.600          –           8.750         8.479
Tấm 2/3         8.250          –        8.250          –              8.250        200         8.250          –           8.250         8.250
Tấm 3/4       8.050          –       8.150          –        7.975          –                           8.150         8.058
Cám xát       8.850          –       8.850          –        8.750        200     8.900          50        8.850          –       8.250        600     9.100          –           9.100         8.793
Cám lau       8.850          –       8.700        (50)      8.750        200     8.900          50        8.850          –       8.250        600     9.100          –           9.100         8.771
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.250      (200)     9.350          –        9.300        150     9.150        200        9.200          –       9.200          –       9.000          –           9.350         9.207
10%         9.250          –                  8.950          –                   9.250         9.100
15%       9.050      (200)     9.150          –        9.000        150            8.800          –       8.800          –       8.900          50         9.150         8.950
20%         9.050          –                  8.700          –                   9.050         8.875
25%       8.850      (200)     8.950          –        8.700        150            8.600          –       8.400          –       8.800          50         8.950         8.717
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 27/06/2024-04/07/2024
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       7.050        6.971  -136 
Lúa thường tại kho       8.850        8.617  -192 
Lứt loại 1     11.450      10.975  -217 
Xát trắng loại 1      13.450      12.917  -175 
5% tấm     13.350      13.171  -121 
15% tấm     13.150      12.908  -183 
25% tấm     12.750      12.492  -167 
Tấm 1/2     10.450        9.664  -164 
Cám xát/lau       7.150        7.000  +21 

Tỷ giá

Ngày 12/07/2024
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,25
EUR Euro 0,92
IDR Indonesian Rupiah 16089,64
MYR Malaysian Ringgit 4,67
PHP Philippine Peso 58,40
KRW South Korean Won 1375,23
JPY Japanese Yen 157,95
INR Indian Rupee 83,52
MMK Burmese Kyat 2098,86
PKR Pakistani Rupee 278,45
THB Thai Baht 36,12
VND Vietnamese Dong 25533,06