Giá lúa gạo nội địa ngày 14/10/2021-21/10/2021

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
21/10 +/- 21/10 +/- 21/10 +/- 21/10 +/- 21/10 +/- 21/10 +/- 21/10 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài     6.150          –       5.300          –       5.850      100     5.700         –       5.750          –           6.200          –       6.200     5.825
Lúa thường     5.450          –       4.900       100         5.400  –      5.350          –       5.350          –       5.600       250     5.600     5.342
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài     7.450          –       6.700         50     7.200      100         6.000          –           7.200          –       7.450     6.910
Lúa thường     7.350          –       6.200         50             5.600          –           6.600       250     7.350     6.438
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     8.350       100     8.800       100     9.075        50         8.950          –           9.500       200     9.500     8.935
Lứt loại 2     8.150       100     8.300       200     8.350      125         8.250          –       8.250          –       8.450       150     8.450     8.292
Xát trắng loại 1          9.850         50       10.250     (100)   10.500          –         10.750       250   10.750   10.338
Xát trắng loại 2          9.050       150         9.200         –       9.050       100     9.300       100     9.400         50     9.400     9.200
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     7.750          –       7.700       100     7.550         –       7.450         –       7.250          –       7.550       100     7.550      (250)     7.750     7.543
Tấm 2/3         7.400       100     7.550         –           6.950          –           7.200      (200)     7.550     7.275
Tấm 3/4     7.650       800     7.100      (100)     7.150      100     7.150         –                   7.650     7.263
Cám xát     7.650       200     7.500       300     7.650      200     7.450      100     7.550          –       7.250          –       7.700          –       7.700     7.536
Cám lau     7.650       200     7.500       300     7.650      200     7.450      100     7.550          –       7.250          –       7.700          –       7.700     7.536
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     9.750          –       9.450       100     9.450         –       9.450       (50)     9.700          –       9.700       100     9.500       100     9.750     9.571
10%         9.350       100             9.600          –               9.600     9.475
15%     9.550          –       9.250       100     9.150         –           9.400          –       9.400       100     9.300       100     9.550     9.342
20%         9.150       100             9.300          –               9.300     9.225
25%     9.350          –       9.050       100     8.850         –           9.200          –       9.100       100     9.000       100     9.350     9.092
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 12/01/2023-19/01/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.450        6.229               –  
Lúa thường tại kho       7.750        7.050               –  
Lứt loại 1     10.300        9.988  -96 
Xát trắng loại 1      11.600      10.863  +13 
5% tấm     10.400      10.254  +7 
15% tấm     10.200      10.008  +8 
25% tấm     10.100        9.775  +8 
Tấm 1/2       9.200        8.914               –  
Cám xát/lau       8.350        8.054  -11 

Tỷ giá

Ngày 29/12/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,96
EUR Euro 0,94
IDR Indonesian Rupiah 15639,01
INR Indian Rupee 4,42
MMK Burmese Kyat 55,69
MYR Malaysian Ringgit 82,84
PHP Philippine Peso 2099,42
PKR Pakistani Rupee 226,64
THB Thai Baht 34,61
VND Vietnamese Dong 23604,16