Giá lương thực nội địa ngày 13/05/2021-20/05/2021

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
20/05 +/- 20/05 +/- 20/05 +/- 20/05 +/- 20/05 +/- 20/05 +/- 20/05 13/05 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài        6.250         –         6.350         –         6.150      100           6.300         –             6.800           –       6.800     6.370
Lúa thường        6.050         –         6.050         –         6.050      100           6.300         –         6.450         –         6.400           –       6.450     6.217
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài        8.150     (100)       7.450         –         7.550      100           6.525         –             7.800           –       8.150     7.495
Lúa thường        7.950     (100)       7.050         –         7.200      100           6.525         –             7.400           –       7.950     7.225
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1        9.950      100       9.600         –         9.550     (150)           9.600         –             9.900    `      9.950     9.720
Lứt loại 2        9.150         –         9.100         –         9.050     (150)           9.150         –         8.950     (400)       9.100       (250)     9.150     9.083
Xát trắng loại 1          11.050         –           11.050     (100)     11.200         –           11.200       (200)   11.200   11.125
Xát trắng loại 2          10.450     (100)         10.550         –       10.650         –       10.500     (200)     10.400       (350)   10.650   10.510
Phụ Phẩm
Tấm 1/2        8.550      100       8.850         –         8.250         –         8.450         –         8.450         –         8.650         –         8.700           –       8.850     8.557
Tấm 2/3           8.050      100       8.050         –             7.550      100           7.600       (100)     8.050     7.813
Tấm 3/4        7.550      200       7.850      100       7.350         –         7.250         –                     7.850     7.500
Cám xát        7.450      100       7.450      200       7.450      100       7.150         –         7.450         –         6.950         –         7.550        250     7.550     7.350
Cám lau        7.450      100       7.450      200       7.450      100       7.150         –         7.450         –         6.950         –         7.550        250     7.550     7.350
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%      11.150     (200)     10.950         –       10.650     (150)     10.850     (500)     11.250         –       10.900     (200)     10.750         (50)   11.250   10.929
10%         10.850         –               11.000         –               11.000   10.925
15%      10.950     (200)     10.750         –       10.350     (150)         10.950         –       10.700     (200)     10.550         (50)   10.950   10.708
20%         10.650         –               10.800         –               10.800   10.725
25%      10.750     (200)     10.550         –       10.050     (150)         10.300         –       10.500     (200)     10.200         (50)   10.750   10.392
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 09/03/2023-16/03/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.250        6.179  +146 
Lúa thường tại kho       7.750        7.038  +125 
Lứt loại 1       9.600        9.425  +21 
Xát trắng loại 1      10.750      10.525  +63 
5% tấm     10.350      10.193  +68 
15% tấm     10.200        9.983  +50 
25% tấm     10.100        9.767  +50 
Tấm 1/2       9.150        8.907  +71 
Cám xát/lau       7.750        7.396  -275 

Tỷ giá

Ngày 30/03/23
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,87
EUR Euro 0,92
IDR Indonesian Rupiah 15037,17
MYR Malaysian Ringgit 4,42
PHP Philippine Peso 54,40
KRW South Korean Won 1297,69
JPY Japanese Yen 132,70
INR Indian Rupee 82,12
MMK Burmese Kyat 2097,76
PKR Pakistani Rupee 283,60
THB Thai Baht 34,18
VND Vietnamese Dong 23460,49