Giá lương thực nội địa ngày 13/02/2020-20/02/2020

Loại Hàng

Tỉnh

Tỉnh

Tỉnh

Tỉnh

Tỉnh

Tỉnh

Tỉnh

Tiền Giang

Long An

Đồng Tháp

Cần Thơ 

An Giang

Bạc Liêu

Kiên Giang

13/02

20/02

13/02

20/02

13/02

20/02

13/02

20/02

13/02

20/02

13/02

20/02

13/02

20/02

Lúa Tươi Tại Ruộng

Hạt dài

 

 

  4,650

  4,650

  4,825

  4,825

 

 

  4,825

  4,825

 

 

  5,000

  5,000

Lúa thường

  4,525

  4,525

  4,550

  4,550

  4,575

  4,575

 

 

  4,525

  4,525

  4,650

  4,650

  4,600

  4,600

 

 

Lúa Khô/ Ướt Tại Kho

Hạt dài

 

 

  5,550

  5,550

  5,975

  5,975

 

 

  4,975

  4,975

 

 

  6,000

  6,000

Lúa thường

  5,725

  5,725

  5,350

  5,350

  5,375

  5,375

 

 

  4,675

  4,675

 

 

  5,600

  5,600

 

 

Gạo Nguyên Liệu

Lứt loại 1

  7,350

  7,350

  7,150

  7,150

  7,250

  7,250

 

 

  7,300

  7,300

 

 

  7,600

  7,600

Lứt loại 2

  6,650

  6,650

  6,650

  6,650

  6,635

  6,635

  6,650

  6,650

  6,600

  6,600

  6,600

  6,600

  6,650

  6,650

Xát trắng loại 1 

 

 

 

 

 

 

  8,550

  8,550

  8,350

  8,350

 

 

  8,650

  8,650

Xát trắng loại 2 

 

 

  7,350

  7,350

 

 

  7,550

  7,550

  7,550

  7,550

  7,600

  7,600

  7,550

  7,550

 

 

Phụ Phẩm

Tấm 1/2

  6,350

  6,350

  6,650

  6,650

  6,350

  6,350

  6,450

  6,450

  6,275

  6,275

  6,375

  6,375

  6,300

  6,300

Tấm 2/3

  5,350

  5,350

  5,950

  5,950

  6,050

  6,050

 

 

  5,650

  5,650

 

 

 

 

Tấm 3/4

 

 

  4,750

  4,750

  5,650

  5,650

  5,350

  5,350

 

 

 

 

  5,300

  5,300

Cám xát

  4,750

  4,750

  4,650

  4,650

  4,825

  4,825

  4,750

  4,750

  4,775

  4,775

 

 

  4,700

  4,700

Cám lau

  4,750

  4,750

  4,650

  4,650

  4,825

  4,825

  4,750

  4,750

 

 

  4,775

  4,775

  4,700

  4,700

 

 

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn

5%

  7,750

  7,750

  7,650

  7,650

  7,800

  7,800

  7,900

  7,900

  8,070

  8,070

  7,750

  7,750

  7,700

  7,700

10%

  7,650

  7,650

  7,550

  7,550

 

 

 

 

  7,970

  7,970

 

 

 

 

15%

  7,550

  7,550

  7,450

  7,450

  7,600

  7,600

  7,700

  7,700

  7,900

  7,900

  7,600

  7,600

  7,300

  7,300

20%

 

 

  7,350

  7,350

 

 

 

 

  7,800

  7,800

 

 

 

 

25%

  7,450

  7,450

  7,250

  7,250

  7,400

  7,400

  7,450

  7,450

  7,650

  7,650

  7,450

  7,450

  7,000

  7,000

Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 24/11/2022-01/12/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.418  +64 
Lúa thường tại kho       7.900        7.217  +242 
Lứt loại 1     10.000        9.738  +71 
Xát trắng loại 1      10.800      10.525  +125 
5% tấm     10.400      10.279  -29 
15% tấm     10.200      10.017  -67 
25% tấm     10.100        9.792  -100 
Tấm 1/2       9.500        9.207  -29 
Cám xát/lau       8.550        8.446  +21 

Tỷ giá

Ngày 02/12/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,02
EUR Euro 0,95
IDR Indonesian Rupiah 15366,83
INR Indian Rupee 4,39
MMK Burmese Kyat 55,78
MYR Malaysian Ringgit 81,41
PHP Philippine Peso 2100,16
PKR Pakistani Rupee 224,21
THB Thai Baht 34,74
VND Vietnamese Dong 24463,09