Giá lương thực nội địa ngày 07/05/2020 – 14/05/2020

Loại Hàng

Tỉnh

Tỉnh

Tỉnh

Tỉnh

Tỉnh

Tỉnh

Tỉnh

Tiền Giang

Long An

Đồng Tháp

Cần Thơ 

An Giang

Bạc Liêu

Kiên Giang

14/05

7/5

14/05

7/5

14/05

7/5

14/05

7/5

14/05

7/5

14/05

7/5

14/05

7/5

Lúa Tươi Tại Ruộng

Hạt dài

           5,650

    5,650

 

 

    5,550

    5,650

 

 

         5,850

    5,850

 

 

           6,000

    5,900

Lúa thường

           5,450

    5,450

 

 

    5,350

    5,425

           5,450

 

         5,650

    5,650

 

 

           5,900

    5,700

 

Lúa Khô/ Ướt Tại Kho

Hạt dài

           6,650

    6,650

           6,650

    7,100

    6,850

    6,950

 

 

         6,150

    6,150

 

 

           7,000

    6,900

Lúa thường

           6,450

    6,450

           6,250

    6,400

    6,400

    6,475

 

 

         5,950

    5,950

 

 

           6,900

    6,700

 

Gạo Nguyên Liệu

Lứt loại 1

           8,650

    9,150

           8,750

    9,250

    8,600

    9,100

 

 

         8,850

    8,850

 

 

           8,900

    9,800

Lứt loại 2

           8,450

    8,450

           8,100

    8,300

    8,300

    8,400

 

 

         8,350

    8,350

           8,350

    8,050

           8,550

    8,600

Xát trắng loại 1 

 

 

         10,450

  10,850

 

 

 

 

       10,650

  10,650

 

 

         10,700

  12,000

Xát trắng loại 2 

 

 

           9,750

    9,950

 

 

         10,225

    9,950

         9,850

    9,850

         10,150

    9,950

         10,400

  10,500

 

Phụ Phẩm

Tấm 1/2

           7,350

    7,350

           8,050

    8,150

    7,550

    7,550

           7,650

    7,275

         7,400

    7,400

           7,550

    7,400

           8,200

    7,400

Tấm 2/3

 

 

           7,050

    7,100

    7,350

    7,350

 

 

         6,250

    6,250

 

 

           6,700

    6,500

Tấm 3/4

           6,150

    6,150

           6,150

    6,250

    6,750

    6,650

           6,475

    6,450

 

 

 

 

 

 

Cám xát

           5,500

    5,450

           5,550

    5,650

    5,425

    5,650

           5,650

    5,550

         5,550

    5,550

 

 

           5,650

    5,800

Cám lau

           5,500

    5,450

           5,550

    5,650

    5,425

    5,650

           5,650

    5,550

 

 

           5,650

    5,650

           5,650

    5,800

 

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn

5%

         10,250

  10,250

         10,250

  10,450

  10,200

  10,250

         10,650

  10,450

 

 

         10,300

  10,000

         10,200

  10,050

10%

 

  10,050

         10,150

  10,350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

           9,850

    9,850

         10,050

  10,250

    9,950

  10,000

         10,050

  10,050

 

 

         10,150

    9,850

         10,050

    9,750

20%

 

 

           9,950

  10,150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

           9,650

    9,650

           9,850

  10,050

    9,650

    9,700

           9,750

    9,750

 

 

         10,000

    9,700

           9,600

    9,200

Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 17/11/2022-24/11/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.354  -64 
Lúa thường tại kho       7.950        6.975  -375 
Lứt loại 1       9.950        9.667  +25 
Xát trắng loại 1      10.800      10.400  -125 
5% tấm     10.500      10.307  +50 
15% tấm     10.200      10.083  +75 
25% tấm     10.100        9.892  +142 
Tấm 1/2       9.500        9.236  +21 
Cám xát/lau       8.500        8.407  -71 

Tỷ giá

Ngày 21/11/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,17
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 15726,71
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 57,41
MYR Malaysian Ringgit 81,71
PHP Philippine Peso 2099,47
PKR Pakistani Rupee 224,14
THB Thai Baht 36,28
VND Vietnamese Dong 24829,24