Giá lương thực nội địa ngày 03/06/2021-10/06/2021

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
10/06 +/- 10/06 +/- 10/06 +/- 10/06 +/- 10/06 +/- 10/06 +/- 10/06 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài     5.450     (400)     5.600     (600)     5.550     (250)     5.550         –       5.500         –           6.100     (500)     6.100     5.625
Lúa thường     4.950     (600)     5.200     (700)     5.050     (450)     5.050         –       5.050     (600)     6.250         –       5.100     (900)     6.250     5.236
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài     7.850     (100)     7.300         –       6.850     (250)         5.750         –           7.100     (500)     7.850     6.970
Lúa thường     7.350     (400)     6.900         –       6.100     (450)         5.300     (600)         6.100     (900)     7.350     6.350
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     9.550         –       9.400         –       9.250       (25)         9.300      250         9.500  `      9.550     9.400
Lứt loại 2     8.050     (900)     8.700         –       8.075     (375)         8.050     (300)     8.150     (300)     7.900     (600)     8.700     8.154
Xát trắng loại 1        10.850         –         10.750      100     9.850     (500)       10.600     (300)   10.850   10.513
Xát trắng loại 2        10.150         –           9.350     (500)     8.950  (1.000)     9.700     (300)     8.850  (1.150)   10.150     9.400
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     8.450         –       8.450         –       7.950     (100)     7.850     (600)     7.900     (550)     8.150     (200)     8.000     (400)     8.450     8.107
Tấm 2/3         8.150         –       7.850     (100)         7.050     (500)         7.700         –       8.150     7.688
Tấm 3/4     7.050         –       7.950         –       7.250         –       7.250     (100)                 7.950     7.375
Cám xát     7.650      100     7.750         –       7.550         –       7.450      100     7.750      200     7.350      400     7.700         –       7.750     7.600
Cám lau     7.650      100     7.750         –       7.550         –       7.450      100     7.750      200     7.350      400     7.700         –       7.750     7.600
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   10.650     (500)   10.750         –       9.800     (500)     9.950     (300)   11.000         –     10.100     (300)     9.700     (700)   11.000   10.279
10%       10.650         –             10.600         –             10.650   10.625
15%   10.450     (500)   10.550         –       9.500     (500)       10.400         –       9.900     (300)     9.500     (700)   10.550   10.050
20%       10.450         –             10.200         –             10.450   10.325
25%   10.250     (500)   10.350         –       9.200     (500)       10.000         –       9.700     (300)     9.100     (700)   10.350     9.767
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 24/11/2022-01/12/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.418  +64 
Lúa thường tại kho       7.900        7.217  +242 
Lứt loại 1     10.000        9.738  +71 
Xát trắng loại 1      10.800      10.525  +125 
5% tấm     10.400      10.279  -29 
15% tấm     10.200      10.017  -67 
25% tấm     10.100        9.792  -100 
Tấm 1/2       9.500        9.207  -29 
Cám xát/lau       8.550        8.446  +21 

Tỷ giá

Ngày 21/11/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,17
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 15726,71
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 57,41
MYR Malaysian Ringgit 81,71
PHP Philippine Peso 2099,47
PKR Pakistani Rupee 224,14
THB Thai Baht 36,28
VND Vietnamese Dong 24829,24