Giá lúa gạo nội địa ngày 02/09/2021-09/09/2021

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
09/09 +/- 09/09 +/- 09/09 +/- 09/09 +/- 09/09 +/- 09/09 +/- 09/09 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài     5.350          –       5.300          –       5.150     (100)         5.150      (100)         5.600          –       5.600     5.310
Lúa thường     4.850          –       4.900          –               4.800         50     4.750          –       4.800          –       4.900     4.820
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài     7.250      (250)     6.550          –       6.400       (50)         5.400         50         6.600          –       7.250     6.440
Lúa thường     7.150      (150)     6.150          –               5.100       200         5.800          –       7.150     6.050
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     8.450       100     8.200          –       8.200      150         8.000          –           8.800       100     8.800     8.330
Lứt loại 2     7.950       100     7.650          –       7.750         –           7.750       150     7.550       300     7.700       100     7.950     7.725
Xát trắng loại 1          9.300          –           9.350         –       9.250       200       10.300      (100)   10.300     9.550
Xát trắng loại 2          8.400          –           8.650     (100)     8.650          –       8.500          –       8.800       100     8.800     8.600
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     7.150       100     7.100          –       6.750      100     6.850      200     6.750       100     7.250       500     7.400          –       7.400     7.036
Tấm 2/3         6.850          –       6.750         –           6.350          –           6.900       300     6.900     6.713
Tấm 3/4     6.250       300     6.650          –       6.350        50     6.250         –                   6.650     6.375
Cám xát     6.050      (200)     6.350          –       6.450      400     6.350      200     6.450       450     6.450       400     6.600         50     6.600     6.386
Cám lau     6.050      (200)     6.350          –       6.450      400     6.350      200     6.450       450     6.450       400     6.600         50     6.600     6.386
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     9.150          –       8.750          –       9.150        50     9.150         –       8.900       500     8.900          –       8.900         50     9.150     8.986
10%         8.650          –               8.800       500             8.800     8.725
15%     8.950          –       8.550          –       8.850        50         8.760       500     8.700          –       8.700         50     8.950     8.752
20%         8.450          –               8.600       400             8.600     8.525
25%     8.750          –       8.350          –       8.550        50         8.500       400     8.500          –       8.400         50     8.750     8.508
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 12/01/2023-19/01/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.450        6.229               –  
Lúa thường tại kho       7.750        7.050               –  
Lứt loại 1     10.300        9.988  -96 
Xát trắng loại 1      11.600      10.863  +13 
5% tấm     10.400      10.254  +7 
15% tấm     10.200      10.008  +8 
25% tấm     10.100        9.775  +8 
Tấm 1/2       9.200        8.914               –  
Cám xát/lau       8.350        8.054  -11 

Tỷ giá

Ngày 29/12/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,96
EUR Euro 0,94
IDR Indonesian Rupiah 15639,01
INR Indian Rupee 4,42
MMK Burmese Kyat 55,69
MYR Malaysian Ringgit 82,84
PHP Philippine Peso 2099,42
PKR Pakistani Rupee 226,64
THB Thai Baht 34,61
VND Vietnamese Dong 23604,16