Giá lúa gạo nội địa ngày 12/01/2023-19/01/2023

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
19/01 +/- 19/01 +/- 19/01 +/- 19/01 +/- 19/01 +/- 19/01 +/- 19/01 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       6.250          –       6.550          –        6.250          –          6.250          –          6.600            –               6.800          –           6.800         6.450
Lúa thường       6.150          –       6.250          –        6.150          –          6.050          –          6.450            –        6.250          –           6.300          –           6.450         6.229
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.850          –       6.650          –        7.650          –          6.900          –          6.800            –               7.800          –           7.850         7.275
Lúa thường       7.750          –       6.550          –        7.350          –          6.650          –          6.700            –               7.300          –           7.750         7.050
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       9.350 -25   10.150          50    10.050          –        10.025          –        10.050            –             10.300          –         10.300         9.988
Lứt loại 2       9.250          75     9.100          –        9.175          –          9.100          25        9.125            –        9.150          –           9.100          –           9.250         9.143
Xát trắng loại 1        10.800          50              10.550            –      10.500          –         11.600          –         11.600       10.863
Xát trắng loại 2          9.900          50              10.150            –      10.150          –         10.050          –         10.150       10.063
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.950          –       9.100          –        8.950          –          8.500          –          8.850            –        8.850          –           9.200          –           9.200         8.914
Tấm 2/3       8.700          –       8.550        150      8.750              8.450            –               8.850          –           8.850         8.660
Tấm 3/4       8.250          –       8.350        150      8.350          –                           8.350         8.317
Cám xát       7.950          –       8.100 -75      7.950          –          8.075          –          7.900            –        8.050          –           8.350          –           8.350         8.054
Cám lau       7.950          –       7.950 -150      7.950          –          8.075          –          7.900            –        8.050          –           8.350          –           8.350         8.032
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     10.250          –     10.300          50    10.150          –        10.175          –        10.400            –      10.300          –         10.200          –         10.400       10.254
10%       10.250          50              10.200            –                 10.250       10.225
15%     10.050          –     10.200          50      9.850          –              9.900            –      10.000          –         10.050          –         10.200       10.008
20%       10.150          50                9.700            –                 10.150         9.925
25%       9.850          –     10.100          50      9.550          –              9.600            –        9.750          –           9.800          –         10.100         9.775
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 25/01/2024-01/02/2024
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       8.950        8.714  -286 
Lúa thường tại kho     10.700        9.750  -467 
Lứt loại 1     12.900      12.733  -383 
Xát trắng loại 1      15.050      14.825  -800 
5% tấm     15.200      14.957  -76 
15% tấm     15.000      14.725  -83 
25% tấm     14.800      14.458  -75 
Tấm 1/2     12.500      11.664  -214 
Cám xát/lau       6.500        6.336  -164 

Tỷ giá

Ngày 16/02/2024
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,19
EUR Euro 0,93
IDR Indonesian Rupiah 15657,24
MYR Malaysian Ringgit 4,78
PHP Philippine Peso 55,97
KRW South Korean Won 1333,93
JPY Japanese Yen 150,35
INR Indian Rupee 83,03
MMK Burmese Kyat 2098,57
PKR Pakistani Rupee 279,58
THB Thai Baht 36,01
VND Vietnamese Dong 24449,03