Giá lúa gạo nội địa ngày 30/06/2022-07/07/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
07/07 +/- 07/07 +/- 07/07 +/- 07/07 +/- 07/07 +/- 07/07 +/- 07/07 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.850          –       5.750        250      5.850          –       5.850          –          5.800          –           6.000      (100)         6.000         5.850
Lúa thường       5.650          –       5.450      (350)      5.650          –       5.650          –          5.650          –       5.550          –       5.700          –           5.700         5.614
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.250          –       6.750        (50)      7.200          –       7.100          50        6.100          50         7.000      (100)         7.250         6.900
Lúa thường       7.150          –       6.450        (50)      6.750          –       6.750      (100)        5.900          –           6.700          –           7.150         6.617
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       9.050        200     8.850          –        8.825          –       8.800          25        8.750          –           9.000          –           9.050         8.879
Lứt loại 2       8.550      (100)     8.400        (50)      8.425          –       8.400        (50)        8.450          –       8.250          –       8.450        (50)         8.550         8.418
Xát trắng loại 1          9.450          –                  9.300          –           9.500      (100)         9.500         9.417
Xát trắng loại 2          8.750      (100)                8.750          –       8.800          –       8.800        (50)         8.800         8.775
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.750          –       8.550          –        8.550        100     8.400          –          8.450          –       8.250          –       8.800        100         8.800         8.536
Tấm 2/3         8.250          –        8.350        100            8.150          –           8.400          50         8.400         8.288
Tấm 3/4       8.050          –       8.150          –        8.025          50                         8.150         8.075
Cám xát       8.950        100     9.000          –        9.050        200     9.100        100        9.050        200     8.250          –       9.250        100         9.250         8.950
Cám lau       8.950        100     8.600      (100)      9.050        200     9.100        100        9.050        200     8.250          –       9.250        100         9.250         8.893
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.150      (100)     9.300        (50)      9.000      (200)     9.150          –          9.200          –       9.200          –       9.000          –           9.300         9.143
10%         9.200        (50)                8.950          –                   9.200         9.075
15%       8.950      (100)     9.100        (50)      8.700      (200)            8.800          –       8.800          –       8.900          –           9.100         8.875
20%         9.000        (50)                8.700          –                   9.000         8.850
25%       8.750      (100)     8.900        (50)      8.400      (200)            8.600          –       8.400          –       8.850          50         8.900         8.650
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Previous
Next

Từ ngày 28/07/2022-04/08/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       5.600        5.425  +64 
Lúa thường tại kho       7.050        6.367  +79 
Lứt loại 1       8.700        8.504  +200 
Xát trắng loại 1        9.300        8.856  +15 
5% tấm       9.200        8.964  +143 
15% tấm       8.850        8.783  +164 
25% tấm       8.700        8.567  +150 
Tấm 1/2       8.600        8.243  +57 
Cám xát/lau       8.600        8.407  +200 

Tỷ giá

Ngày 07/08/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,76
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 14904,03
INR Indian Rupee 79,38
MMK Burmese Kyat 1854,52
MYR Malaysian Ringgit 4,46
PHP Philippine Peso 55,56
PKR Pakistani Rupee 225,40
THB Thai Baht 35,82
VND Vietnamese Dong 23390,09