Giá lúa gạo nội địa ngày 21/04/2022-28/04/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
28/04 +/- 28/04 +/- 28/04 +/- 28/04 +/- 28/04 +/- 28/04 +/- 28/04 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.750          –       5.750          50      5.700          –       5.750          –       5.700          50         6.000          –           6.000         5.775
Lúa thường       5.650          –       5.550          50            –       5.650          –       5.650        100     5.550          –       5.600        100         5.650         5.608
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.250          –       6.750          50      7.050          –           5.950          50         7.000          –           7.250         6.800
Lúa thường       7.150          –       6.550          50            –           5.900        100         6.600        100         7.150         6.550
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.650          –       8.700        200      8.800        225     8.625          25     8.550          –           8.750          –           8.800         8.679
Lứt loại 2       8.250          –       8.300        200      8.150        (25)     8.150          –       8.175          25     8.250          –       8.100      (100)         8.300         8.196
Xát trắng loại 1          9.400        100             9.450        275         9.600        (50)         9.600         9.483
Xát trắng loại 2          8.700        100             8.775          –       8.800          –       8.700          –           8.800         8.744
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.150          –       8.350        100      8.250      (100)     8.225        (25)     8.150          –       7.950          –       8.250      (100)         8.350         8.189
Tấm 2/3         8.150        100      8.150          –           7.850      (200)         8.000      (100)         8.150         8.038
Tấm 3/4       7.850          –       8.050        100      7.975          50                         8.050         7.958
Cám xát       8.450          –       8.350        200      8.350      (125)     8.350      (150)     8.250      (200)     7.650          –       8.550          50         8.550         8.279
Cám lau       8.450          –       8.350        200      8.350      (125)     8.350      (150)     8.250      (200)     7.650          –       8.550          50         8.550         8.279
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.550          –       9.250        100      9.050          50     8.725        (25)     9.100        100     9.200          –       8.850      (150)         9.550         9.104
10%         9.150        100             8.800        100                 9.150         8.975
15%       9.350          –       9.050        100      8.750          50         8.700        100     8.800          –       8.750        (50)         9.350         8.900
20%         8.950        100             8.600        100                 8.950         8.775
25%       9.150          –       8.850        100      8.450          –           8.500        100     8.400          –       8.600          –           9.150         8.658
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 25/01/2024-01/02/2024
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       8.950        8.714  -286 
Lúa thường tại kho     10.700        9.750  -467 
Lứt loại 1     12.900      12.733  -383 
Xát trắng loại 1      15.050      14.825  -800 
5% tấm     15.200      14.957  -76 
15% tấm     15.000      14.725  -83 
25% tấm     14.800      14.458  -75 
Tấm 1/2     12.500      11.664  -214 
Cám xát/lau       6.500        6.336  -164 

Tỷ giá

Ngày 16/02/2024
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,19
EUR Euro 0,93
IDR Indonesian Rupiah 15657,24
MYR Malaysian Ringgit 4,78
PHP Philippine Peso 55,97
KRW South Korean Won 1333,93
JPY Japanese Yen 150,35
INR Indian Rupee 83,03
MMK Burmese Kyat 2098,57
PKR Pakistani Rupee 279,58
THB Thai Baht 36,01
VND Vietnamese Dong 24449,03