Giá lúa gạo nội địa ngày 21/04/2022-28/04/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
28/04 +/- 28/04 +/- 28/04 +/- 28/04 +/- 28/04 +/- 28/04 +/- 28/04 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.750          –       5.750          50      5.700          –       5.750          –       5.700          50         6.000          –           6.000         5.775
Lúa thường       5.650          –       5.550          50            –       5.650          –       5.650        100     5.550          –       5.600        100         5.650         5.608
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.250          –       6.750          50      7.050          –           5.950          50         7.000          –           7.250         6.800
Lúa thường       7.150          –       6.550          50            –           5.900        100         6.600        100         7.150         6.550
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.650          –       8.700        200      8.800        225     8.625          25     8.550          –           8.750          –           8.800         8.679
Lứt loại 2       8.250          –       8.300        200      8.150        (25)     8.150          –       8.175          25     8.250          –       8.100      (100)         8.300         8.196
Xát trắng loại 1          9.400        100             9.450        275         9.600        (50)         9.600         9.483
Xát trắng loại 2          8.700        100             8.775          –       8.800          –       8.700          –           8.800         8.744
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.150          –       8.350        100      8.250      (100)     8.225        (25)     8.150          –       7.950          –       8.250      (100)         8.350         8.189
Tấm 2/3         8.150        100      8.150          –           7.850      (200)         8.000      (100)         8.150         8.038
Tấm 3/4       7.850          –       8.050        100      7.975          50                         8.050         7.958
Cám xát       8.450          –       8.350        200      8.350      (125)     8.350      (150)     8.250      (200)     7.650          –       8.550          50         8.550         8.279
Cám lau       8.450          –       8.350        200      8.350      (125)     8.350      (150)     8.250      (200)     7.650          –       8.550          50         8.550         8.279
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.550          –       9.250        100      9.050          50     8.725        (25)     9.100        100     9.200          –       8.850      (150)         9.550         9.104
10%         9.150        100             8.800        100                 9.150         8.975
15%       9.350          –       9.050        100      8.750          50         8.700        100     8.800          –       8.750        (50)         9.350         8.900
20%         8.950        100             8.600        100                 8.950         8.775
25%       9.150          –       8.850        100      8.450          –           8.500        100     8.400          –       8.600          –           9.150         8.658
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 12/01/2023-19/01/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.450        6.229               –  
Lúa thường tại kho       7.750        7.050               –  
Lứt loại 1     10.300        9.988  -96 
Xát trắng loại 1      11.600      10.863  +13 
5% tấm     10.400      10.254  +7 
15% tấm     10.200      10.008  +8 
25% tấm     10.100        9.775  +8 
Tấm 1/2       9.200        8.914               –  
Cám xát/lau       8.350        8.054  -11 

Tỷ giá

Ngày 01/02/2023
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,74
EUR Euro 0,92
IDR Indonesian Rupiah 14985,84
INR Indian Rupee 81,85
MMK Burmese Kyat 2099,78
MYR Malaysian Ringgit 4,27
PHP Philippine Peso 54,43
PKR Pakistani Rupee 267,98
THB Thai Baht 32,93
VND Vietnamese Dong 23426,59