Giá lúa gạo nội địa ngày 19/05/2022-26/05/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
26/05 +/- 26/05 +/- 26/05 +/- 26/05 +/- 26/05 +/- 26/05 +/- 26/05 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.750        100     5.650      (100)      5.750          25     5.725          50        5.950        275         6.000      (100)         6.000         5.804
Lúa thường       5.450          –       5.450        (50)      5.475          25     5.500          50        5.800        350     5.550          –       5.650        (50)         5.800         5.554
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.350        100     6.650      (100)      7.075          –       6.950      (300)        6.200        200         7.000      (100)         7.350         6.871
Lúa thường       7.150          –       6.450      (100)      6.600          50     6.800      (325)        6.050        100         6.650        (50)         7.150         6.617
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       9.250      (100)     9.000          –        9.025        (50)     8.825      (175)        8.850      (200)         9.000          –           9.250         8.992
Lứt loại 2       8.350          –       8.450        (50)      8.400        (75)     8.350      (100)        8.325        (25)     8.250          –       8.350        (50)         8.450         8.354
Xát trắng loại 1          9.750          –                  9.450      (100)         9.850      (150)         9.850         9.683
Xát trắng loại 2          8.850          –                  8.750      (100)     8.800          –       8.900          –           8.900         8.825
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.550          –       8.450          –        8.450          –       8.350        100        8.150      (175)     8.150        200     8.600          –           8.600         8.386
Tấm 2/3         8.250          –        8.350          –              8.025          –           8.250          50         8.350         8.219
Tấm 3/4       8.050        100     8.150          –        7.925        (50)                         8.150         8.042
Cám xát       8.550          –       8.600          50      8.550          75     8.700        150        8.450      (125)     7.650          –       8.900        150         8.900         8.486
Cám lau       8.550          –       8.600          50      8.550          75     8.700        150        8.450      (125)     7.650          –       8.900        150         8.900         8.486
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.550          –       9.450          –        9.300        (50)     8.950          –          9.200          –       9.200          –       9.000          –           9.550         9.236
10%         9.350          –                  8.950          –                   9.350         9.150
15%       9.350          –       9.250          –        9.000        (50)            8.800          –       8.800          –       8.900          –           9.350         9.017
20%         9.150          –                  8.700          –                   9.150         8.925
25%       9.150          –       9.050          –        8.700        (50)            8.600          –       8.400          –       8.800          50         9.150         8.783
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Previous
Next

Từ ngày 11/08/2022-18/08/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       5.650        5.457  +21 
Lúa thường tại kho       6.950        6.429  +4 
Lứt loại 1       8.550        8.358  -86 
Xát trắng loại 1        9.150        8.813  -119 
5% tấm       9.200        8.864  -68 
15% tấm       8.850        8.667  -75 
25% tấm       8.650        8.417  -92 
Tấm 1/2       8.400        8.207  -7 
Cám xát/lau       8.200        8.032  -118 

Tỷ giá

Ngày 25/09/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,10
EUR Euro 1,03
IDR Indonesian Rupiah 15067,15
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 58,76
MYR Malaysian Ringgit 81,24
PHP Philippine Peso 2095,81
PKR Pakistani Rupee 239,58
THB Thai Baht 37,54
VND Vietnamese Dong 23705,12