Giá lúa gạo nội địa ngày 19/05/2022-26/05/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
26/05 +/- 26/05 +/- 26/05 +/- 26/05 +/- 26/05 +/- 26/05 +/- 26/05 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.750        100     5.650      (100)      5.750          25     5.725          50        5.950        275         6.000      (100)         6.000         5.804
Lúa thường       5.450          –       5.450        (50)      5.475          25     5.500          50        5.800        350     5.550          –       5.650        (50)         5.800         5.554
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.350        100     6.650      (100)      7.075          –       6.950      (300)        6.200        200         7.000      (100)         7.350         6.871
Lúa thường       7.150          –       6.450      (100)      6.600          50     6.800      (325)        6.050        100         6.650        (50)         7.150         6.617
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       9.250      (100)     9.000          –        9.025        (50)     8.825      (175)        8.850      (200)         9.000          –           9.250         8.992
Lứt loại 2       8.350          –       8.450        (50)      8.400        (75)     8.350      (100)        8.325        (25)     8.250          –       8.350        (50)         8.450         8.354
Xát trắng loại 1          9.750          –                  9.450      (100)         9.850      (150)         9.850         9.683
Xát trắng loại 2          8.850          –                  8.750      (100)     8.800          –       8.900          –           8.900         8.825
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.550          –       8.450          –        8.450          –       8.350        100        8.150      (175)     8.150        200     8.600          –           8.600         8.386
Tấm 2/3         8.250          –        8.350          –              8.025          –           8.250          50         8.350         8.219
Tấm 3/4       8.050        100     8.150          –        7.925        (50)                         8.150         8.042
Cám xát       8.550          –       8.600          50      8.550          75     8.700        150        8.450      (125)     7.650          –       8.900        150         8.900         8.486
Cám lau       8.550          –       8.600          50      8.550          75     8.700        150        8.450      (125)     7.650          –       8.900        150         8.900         8.486
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.550          –       9.450          –        9.300        (50)     8.950          –          9.200          –       9.200          –       9.000          –           9.550         9.236
10%         9.350          –                  8.950          –                   9.350         9.150
15%       9.350          –       9.250          –        9.000        (50)            8.800          –       8.800          –       8.900          –           9.350         9.017
20%         9.150          –                  8.700          –                   9.150         8.925
25%       9.150          –       9.050          –        8.700        (50)            8.600          –       8.400          –       8.800          50         9.150         8.783
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 25/01/2024-01/02/2024
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       8.950        8.714  -286 
Lúa thường tại kho     10.700        9.750  -467 
Lứt loại 1     12.900      12.733  -383 
Xát trắng loại 1      15.050      14.825  -800 
5% tấm     15.200      14.957  -76 
15% tấm     15.000      14.725  -83 
25% tấm     14.800      14.458  -75 
Tấm 1/2     12.500      11.664  -214 
Cám xát/lau       6.500        6.336  -164 

Tỷ giá

Ngày 16/02/2024
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,19
EUR Euro 0,93
IDR Indonesian Rupiah 15657,24
MYR Malaysian Ringgit 4,78
PHP Philippine Peso 55,97
KRW South Korean Won 1333,93
JPY Japanese Yen 150,35
INR Indian Rupee 83,03
MMK Burmese Kyat 2098,57
PKR Pakistani Rupee 279,58
THB Thai Baht 36,01
VND Vietnamese Dong 24449,03