Giá lúa gạo nội địa ngày 09/06/2022-16/06/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
16/06 +/- 16/06 +/- 16/06 +/- 16/06 +/- 16/06 +/- 16/06 +/- 16/06 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.850        200     5.700          50      5.750          75     5.800        150        5.750          –           6.000          –           6.000         5.808
Lúa thường       5.650        200     5.500          50      5.550          25     5.600        150        5.600          50     5.550          –       5.750        150         5.750         5.600
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.250        200     6.700          50      7.050          25     7.050          –          6.000          –           7.000          –           7.250         6.842
Lúa thường       7.150        200     6.500          50      6.650          –       6.850          –          5.800          –           6.750        150         7.150         6.617
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       9.150          –       8.800          –        8.850      (150)     8.850          50        8.850          –           9.000          –           9.150         8.917
Lứt loại 2       8.450          –       8.400          –        8.425          50     8.375        125        8.400          75     8.250          –       8.500        250         8.500         8.400
Xát trắng loại 1          9.550        (50)                9.450          –           9.700          –           9.700         9.567
Xát trắng loại 2          8.750        (50)                8.750          –       8.800          –       8.850          50         8.850         8.788
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.250          –       8.550          –        8.500          –       8.250          –          8.250          –       8.150          –       8.600          –           8.600         8.364
Tấm 2/3         8.250          –        8.250          –              8.050          –           8.250          –           8.250         8.200
Tấm 3/4       8.050        100     8.150          –        7.975          –              7.950                   8.150         8.031
Cám xát       8.850        100     8.850        150      8.550          –       8.850        100        8.850        200     7.650          –       9.100        200         9.100         8.671
Cám lau       8.850        100     8.750          50      8.550          –       8.850        100        8.850        200     7.650          –       9.100        200         9.100         8.657
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.450          –       9.350          –        9.150      (100)     8.950          –          9.200          –       9.200          –       9.000          50         9.450         9.186
10%         9.250          –                  8.950          –                   9.250         9.100
15%       9.250          –       9.150          –        8.850      (100)            8.800          –       8.800          –       8.850          –           9.250         8.950
20%         9.050          –                  8.700          –                   9.050         8.875
25%       9.050          –       8.950          –        8.550      (100)            8.600          –       8.400          –       8.750          –           9.050         8.717
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Previous
Next

Từ ngày 11/08/2022-18/08/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       5.650        5.457  +21 
Lúa thường tại kho       6.950        6.429  +4 
Lứt loại 1       8.550        8.358  -86 
Xát trắng loại 1        9.150        8.813  -119 
5% tấm       9.200        8.864  -68 
15% tấm       8.850        8.667  -75 
25% tấm       8.650        8.417  -92 
Tấm 1/2       8.400        8.207  -7 
Cám xát/lau       8.200        8.032  -118 

Tỷ giá

Ngày 25/09/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,10
EUR Euro 1,03
IDR Indonesian Rupiah 15067,15
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 58,76
MYR Malaysian Ringgit 81,24
PHP Philippine Peso 2095,81
PKR Pakistani Rupee 239,58
THB Thai Baht 37,54
VND Vietnamese Dong 23705,12