Giá lúa gạo nội địa ngày 07/07/2022-14/07/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
14/07 +/- 14/07 +/- 14/07 +/- 14/07 +/- 14/07 +/- 14/07 +/- 14/07 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.750      (100)     5.650      (100)      5.750      (100)     5.750      (100)        5.750        (50)             6.000          –           6.000         5.775
Lúa thường       5.650          –       5.450          –        5.650          –       5.650          –          5.650          –        5.550          –           5.700          –           5.700         5.614
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.150      (100)     6.650      (100)      7.100      (100)     7.050        (50)        6.000      (100)             7.000          –           7.150         6.825
Lúa thường       7.150          –       6.450          –        6.750          –       6.750          –          5.900          –               6.700          –           7.150         6.617
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.650      (400)     8.750      (100)      8.600      (225)     8.600      (200)        8.625      (125)             9.000          –           9.000         8.704
Lứt loại 2       8.550          –       8.400          –        8.400        (25)     8.350        (50)        8.375        (75)      8.250          –           8.450          –           8.550         8.396
Xát trắng loại 1          9.300      (150)                9.175      (125)             9.500          –           9.500         9.325
Xát trắng loại 2          8.700        (50)                8.750          –        8.800          –           8.850          50         8.850         8.775
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.750          –       8.650        100      8.550          –       8.400          –          8.450          –        8.250          –           8.700      (100)         8.750         8.536
Tấm 2/3         8.450        200      8.350          –              8.150          –               8.350        (50)         8.450         8.325
Tấm 3/4       8.050          –       8.350        200      8.025          –                           8.350         8.142
Cám xát       9.050        100     9.100        100      9.050          –       9.000      (100)        9.050          –        8.950        700         9.250          –           9.250         9.064
Cám lau       9.050        100     8.600          –        9.050          –       9.000      (100)        9.050          –        8.950        700         9.250          –           9.250         8.993
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.050      (100)     9.250        (50)      8.950        (50)     9.150          –          9.200          –        9.200          –           9.000          –           9.250         9.114
10%         9.150        (50)                8.950          –                   9.150         9.050
15%       8.850      (100)     9.050        (50)      8.650        (50)            8.800          –        8.800          –           8.950          50         9.050         8.850
20%         8.950        (50)                8.700          –                   8.950         8.825
25%       8.650      (100)     8.850        (50)      8.350        (50)            8.600          –        8.400          –           8.900          50         8.900         8.625
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Previous
Next

Từ ngày 28/07/2022-04/08/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       5.600        5.425  +64 
Lúa thường tại kho       7.050        6.367  +79 
Lứt loại 1       8.700        8.504  +200 
Xát trắng loại 1        9.300        8.856  +15 
5% tấm       9.200        8.964  +143 
15% tấm       8.850        8.783  +164 
25% tấm       8.700        8.567  +150 
Tấm 1/2       8.600        8.243  +57 
Cám xát/lau       8.600        8.407  +200 

Tỷ giá

Ngày 07/08/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,76
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 14904,03
INR Indian Rupee 79,38
MMK Burmese Kyat 1854,52
MYR Malaysian Ringgit 4,46
PHP Philippine Peso 55,56
PKR Pakistani Rupee 225,40
THB Thai Baht 35,82
VND Vietnamese Dong 23390,09