Giá lúa gạo nội địa ngày 07/07/2022-14/07/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
14/07 +/- 14/07 +/- 14/07 +/- 14/07 +/- 14/07 +/- 14/07 +/- 14/07 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.750      (100)     5.650      (100)      5.750      (100)     5.750      (100)        5.750        (50)             6.000          –           6.000         5.775
Lúa thường       5.650          –       5.450          –        5.650          –       5.650          –          5.650          –        5.550          –           5.700          –           5.700         5.614
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.150      (100)     6.650      (100)      7.100      (100)     7.050        (50)        6.000      (100)             7.000          –           7.150         6.825
Lúa thường       7.150          –       6.450          –        6.750          –       6.750          –          5.900          –               6.700          –           7.150         6.617
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.650      (400)     8.750      (100)      8.600      (225)     8.600      (200)        8.625      (125)             9.000          –           9.000         8.704
Lứt loại 2       8.550          –       8.400          –        8.400        (25)     8.350        (50)        8.375        (75)      8.250          –           8.450          –           8.550         8.396
Xát trắng loại 1          9.300      (150)                9.175      (125)             9.500          –           9.500         9.325
Xát trắng loại 2          8.700        (50)                8.750          –        8.800          –           8.850          50         8.850         8.775
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.750          –       8.650        100      8.550          –       8.400          –          8.450          –        8.250          –           8.700      (100)         8.750         8.536
Tấm 2/3         8.450        200      8.350          –              8.150          –               8.350        (50)         8.450         8.325
Tấm 3/4       8.050          –       8.350        200      8.025          –                           8.350         8.142
Cám xát       9.050        100     9.100        100      9.050          –       9.000      (100)        9.050          –        8.950        700         9.250          –           9.250         9.064
Cám lau       9.050        100     8.600          –        9.050          –       9.000      (100)        9.050          –        8.950        700         9.250          –           9.250         8.993
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.050      (100)     9.250        (50)      8.950        (50)     9.150          –          9.200          –        9.200          –           9.000          –           9.250         9.114
10%         9.150        (50)                8.950          –                   9.150         9.050
15%       8.850      (100)     9.050        (50)      8.650        (50)            8.800          –        8.800          –           8.950          50         9.050         8.850
20%         8.950        (50)                8.700          –                   8.950         8.825
25%       8.650      (100)     8.850        (50)      8.350        (50)            8.600          –        8.400          –           8.900          50         8.900         8.625
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 24/11/2022-01/12/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.418  +64 
Lúa thường tại kho       7.900        7.217  +242 
Lứt loại 1     10.000        9.738  +71 
Xát trắng loại 1      10.800      10.525  +125 
5% tấm     10.400      10.279  -29 
15% tấm     10.200      10.017  -67 
25% tấm     10.100        9.792  -100 
Tấm 1/2       9.500        9.207  -29 
Cám xát/lau       8.550        8.446  +21 

Tỷ giá

Ngày 21/11/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,17
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 15726,71
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 57,41
MYR Malaysian Ringgit 81,71
PHP Philippine Peso 2099,47
PKR Pakistani Rupee 224,14
THB Thai Baht 36,28
VND Vietnamese Dong 24829,24