Giá lúa gạo nội địa ngày 05/05/2022-12/05/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
Giá BQ
12/05 +/- 12/05 +/- 12/05 +/- 12/05 +/- 12/05 +/- 12/05 +/- 12/05 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.650      (100)     5.800          50      5.675        100     5.675        125     5.750           –           6.100        100         6.100     5.650         5.775
Lúa thường       5.350      (100)     5.600          50      5.375        150     5.350        100     5.700           –       5.550           –       5.700        100         5.700     5.350         5.518
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.250           –       6.800          50      7.025        125     7.275          75     6.000           –           7.100        100         7.275     6.000         6.908
Lúa thường       7.150           –       6.600          50      6.475        200     7.125          75     5.950           –           6.700        100         7.150     5.950         6.667
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       9.150        100     9.000        250      9.075        125     9.050        275     8.650           –           9.300           –           9.300     8.650         9.038
Lứt loại 2       8.350           –       8.500        100      8.375        125     8.450        200     8.250           –       8.250           –       8.450        250         8.500     8.250         8.375
Xát trắng loại 1          9.750        250             9.550           –         10.200        500       10.200     9.550         9.833
Xát trắng loại 2          8.850        150             8.850           –       8.800           –       8.950        250         8.950     8.800         8.863
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.250           –       8.450        100      8.350        100     8.350        100     8.150           –       7.950           –       8.400        100         8.450     7.950         8.271
Tấm 2/3         8.250        100      8.250        100         8.025           –           8.200        200         8.250     8.025         8.181
Tấm 3/4       7.950        100     8.150        100      7.925           –                           8.150     7.925         8.008
Cám xát       8.550        100     8.600        250      8.650        250     8.550        100     8.450          75     7.650           –       8.850        250         8.850     7.650         8.471
Cám lau       8.550        100     8.600        250      8.650        250     8.550        100     8.450          75     7.650           –       8.850        250         8.850     7.650         8.471
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.550           –       9.450        100      9.300        100     8.950        100     9.200           –       9.200           –       9.050        200         9.550     8.950         9.243
10%         9.350        100             8.950           –                   9.350     8.950         9.150
15%       9.350           –       9.250        100      9.000        100         8.800           –       8.800           –       8.950        200         9.350     8.800         9.025
20%         9.150        100             8.700           –                   9.150     8.700         8.925
25%       9.150           –       9.050        100      8.700        100         8.600           –       8.400           –       8.800        200         9.150     8.400         8.783
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 12/01/2023-19/01/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.450        6.229               –  
Lúa thường tại kho       7.750        7.050               –  
Lứt loại 1     10.300        9.988  -96 
Xát trắng loại 1      11.600      10.863  +13 
5% tấm     10.400      10.254  +7 
15% tấm     10.200      10.008  +8 
25% tấm     10.100        9.775  +8 
Tấm 1/2       9.200        8.914               –  
Cám xát/lau       8.350        8.054  -11 

Tỷ giá

Ngày 01/02/2023
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,74
EUR Euro 0,92
IDR Indonesian Rupiah 14985,84
INR Indian Rupee 81,85
MMK Burmese Kyat 2099,78
MYR Malaysian Ringgit 4,27
PHP Philippine Peso 54,43
PKR Pakistani Rupee 267,98
THB Thai Baht 32,93
VND Vietnamese Dong 23426,59