Giá lúa gạo nội địa ngày 02/06/2022-09/06/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
09/06 +/- 09/06 +/- 09/06 +/- 09/06 +/- 09/06 +/- 09/06 +/- 09/06 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.650          –       5.650          –        5.675        (50)     5.650          –          5.750      (200)         6.000          –           6.000         5.729
Lúa thường       5.450          –       5.450          –        5.525          75     5.450          –          5.550      (250)     5.550          –       5.600          –           5.600         5.511
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.050      (100)     6.650          –        7.025        (50)     7.050        100        6.000      (200)         7.000          –           7.050         6.796
Lúa thường       6.950          –       6.450          –        6.650        100     6.850          50        5.800      (250)         6.600          –           6.950         6.550
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       9.150          –       8.800      (100)      9.000          50     8.800        (50)        8.850          –           9.050          –           9.150         8.942
Lứt loại 2       8.450          –       8.400          –        8.375        125     8.250        (25)        8.325          –       8.250          –       8.250        (50)         8.450         8.329
Xát trắng loại 1          9.600        (50)                9.450          –           9.700      (100)         9.700         9.583
Xát trắng loại 2          8.800        (50)                8.750          –       8.800          –       8.800      (100)         8.800         8.788
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.250      (100)     8.550        100      8.500          50     8.250          –          8.250          –       8.150          –       8.600          –           8.600         8.364
Tấm 2/3         8.250          –        8.250        100            8.050          –           8.250          –           8.250         8.200
Tấm 3/4       7.950      (100)     8.150          –        7.975          50                         8.150         8.025
Cám xát       8.750          –       8.700        100      8.550      (100)     8.750        100        8.650        200     7.650          –       8.900        100         8.900         8.564
Cám lau       8.750          –       8.700        100      8.550      (100)     8.750        100        8.650        200     7.650          –       8.900        100         8.900         8.564
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.450          –       9.350          –        9.250        150     8.950          –          9.200          –       9.200          –       8.950      (150)         9.450         9.193
10%         9.250          –                  8.950          –                   9.250         9.100
15%       9.250          –       9.150          –        8.950        150            8.800          –       8.800          –       8.850      (150)         9.250         8.967
20%         9.050          –                  8.700          –                   9.050         8.875
25%       9.050          –       8.950          –        8.650        150            8.600          –       8.400          –       8.750      (100)         9.050         8.733
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 25/01/2024-01/02/2024
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       8.950        8.714  -286 
Lúa thường tại kho     10.700        9.750  -467 
Lứt loại 1     12.900      12.733  -383 
Xát trắng loại 1      15.050      14.825  -800 
5% tấm     15.200      14.957  -76 
15% tấm     15.000      14.725  -83 
25% tấm     14.800      14.458  -75 
Tấm 1/2     12.500      11.664  -214 
Cám xát/lau       6.500        6.336  -164 

Tỷ giá

Ngày 16/02/2024
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,19
EUR Euro 0,93
IDR Indonesian Rupiah 15657,24
MYR Malaysian Ringgit 4,78
PHP Philippine Peso 55,97
KRW South Korean Won 1333,93
JPY Japanese Yen 150,35
INR Indian Rupee 83,03
MMK Burmese Kyat 2098,57
PKR Pakistani Rupee 279,58
THB Thai Baht 36,01
VND Vietnamese Dong 24449,03