Giá lúa gạo nội địa ngày 02/06/2022-09/06/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
09/06 +/- 09/06 +/- 09/06 +/- 09/06 +/- 09/06 +/- 09/06 +/- 09/06 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.650          –       5.650          –        5.675        (50)     5.650          –          5.750      (200)         6.000          –           6.000         5.729
Lúa thường       5.450          –       5.450          –        5.525          75     5.450          –          5.550      (250)     5.550          –       5.600          –           5.600         5.511
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.050      (100)     6.650          –        7.025        (50)     7.050        100        6.000      (200)         7.000          –           7.050         6.796
Lúa thường       6.950          –       6.450          –        6.650        100     6.850          50        5.800      (250)         6.600          –           6.950         6.550
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       9.150          –       8.800      (100)      9.000          50     8.800        (50)        8.850          –           9.050          –           9.150         8.942
Lứt loại 2       8.450          –       8.400          –        8.375        125     8.250        (25)        8.325          –       8.250          –       8.250        (50)         8.450         8.329
Xát trắng loại 1          9.600        (50)                9.450          –           9.700      (100)         9.700         9.583
Xát trắng loại 2          8.800        (50)                8.750          –       8.800          –       8.800      (100)         8.800         8.788
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.250      (100)     8.550        100      8.500          50     8.250          –          8.250          –       8.150          –       8.600          –           8.600         8.364
Tấm 2/3         8.250          –        8.250        100            8.050          –           8.250          –           8.250         8.200
Tấm 3/4       7.950      (100)     8.150          –        7.975          50                         8.150         8.025
Cám xát       8.750          –       8.700        100      8.550      (100)     8.750        100        8.650        200     7.650          –       8.900        100         8.900         8.564
Cám lau       8.750          –       8.700        100      8.550      (100)     8.750        100        8.650        200     7.650          –       8.900        100         8.900         8.564
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.450          –       9.350          –        9.250        150     8.950          –          9.200          –       9.200          –       8.950      (150)         9.450         9.193
10%         9.250          –                  8.950          –                   9.250         9.100
15%       9.250          –       9.150          –        8.950        150            8.800          –       8.800          –       8.850      (150)         9.250         8.967
20%         9.050          –                  8.700          –                   9.050         8.875
25%       9.050          –       8.950          –        8.650        150            8.600          –       8.400          –       8.750      (100)         9.050         8.733
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Previous
Next

Từ ngày 11/08/2022-18/08/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       5.650        5.457  +21 
Lúa thường tại kho       6.950        6.429  +4 
Lứt loại 1       8.550        8.358  -86 
Xát trắng loại 1        9.150        8.813  -119 
5% tấm       9.200        8.864  -68 
15% tấm       8.850        8.667  -75 
25% tấm       8.650        8.417  -92 
Tấm 1/2       8.400        8.207  -7 
Cám xát/lau       8.200        8.032  -118 

Tỷ giá

Ngày 26/08/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,87
EUR Euro 1,00
IDR Indonesian Rupiah 14810,71
INR Indian Rupee 4,47
MMK Burmese Kyat 56,11
MYR Malaysian Ringgit 79,87
PHP Philippine Peso 2099,22
PKR Pakistani Rupee 220,52
THB Thai Baht 36,12
VND Vietnamese Dong 23346,89