Giá lúa gạo nội địa ngày 28/07/2022-04/08/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
04/08 +/- 04/08 +/- 04/08 +/- 04/08 +/- 04/08 +/- 04/08 +/- 04/08 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.550        100     5.450      (100)     5.450          25     5.450          –          5.700        200             5.800        100         5.800         5.567
Lúa thường       5.450        200     5.350          –       5.350        100     5.250          –          5.425        150      5.550          –           5.600          –           5.600         5.425
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.150        300     6.550          –       6.550      (175)     6.750          –          5.750          –               6.800        100         7.150         6.592
Lúa thường       7.050        400     6.350          –       6.350          75     6.350          –          5.500          –               6.600          –           7.050         6.367
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.600        250     8.350          –       8.350          75     8.475        250        8.700        475             8.550          –           8.700         8.504
Lứt loại 2       8.450        300     8.150          –       8.150          –       8.275        125        8.550        375      8.250          –           8.200        100         8.550         8.289
Xát trắng loại 1          8.750          –       8.750              8.625          –               9.300        150         9.300         8.856
Xát trắng loại 2          8.550          –       8.550              8.450          –        8.500          –           8.800          50         8.800         8.570
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.350        200     8.250          –       8.250        100     8.150        100        8.050          –        8.050          –           8.600          –           8.600         8.243
Tấm 2/3         8.050          –       8.050          –              7.750          –               8.000          –           8.050         7.963
Tấm 3/4       8.150        400     7.950          –       7.950        200                         8.150         8.017
Cám xát       8.350        300     8.300          –       8.300        250     8.550        100        8.450        350      8.300        200         8.600        200         8.600         8.407
Cám lau       8.350        300     8.000          –       8.000        (50)     8.550        100        8.450        350      8.300        200         8.600        200         8.600         8.321
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       8.950        200     9.050          –       9.050        300     8.550        100        9.050        150      9.200        200         8.900          50         9.200         8.964
10%         8.950          –       8.950              8.800        150                 8.950         8.900
15%       8.750        200     8.850          –       8.850        400            8.650        150      8.800        200         8.800          50         8.850         8.783
20%         8.750          –       8.750              8.550        150                 8.750         8.683
25%       8.550        200     8.650          –       8.650        500            8.450        150      8.400          –           8.700          50         8.700         8.567
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Previous
Next

Từ ngày 11/08/2022-18/08/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       5.650        5.457  +21 
Lúa thường tại kho       6.950        6.429  +4 
Lứt loại 1       8.550        8.358  -86 
Xát trắng loại 1        9.150        8.813  -119 
5% tấm       9.200        8.864  -68 
15% tấm       8.850        8.667  -75 
25% tấm       8.650        8.417  -92 
Tấm 1/2       8.400        8.207  -7 
Cám xát/lau       8.200        8.032  -118 

Tỷ giá

Ngày 26/08/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,87
EUR Euro 1,00
IDR Indonesian Rupiah 14810,71
INR Indian Rupee 4,47
MMK Burmese Kyat 56,11
MYR Malaysian Ringgit 79,87
PHP Philippine Peso 2099,22
PKR Pakistani Rupee 220,52
THB Thai Baht 36,12
VND Vietnamese Dong 23346,89