Giá lúa gạo nội địa ngày 28/07/2022-04/08/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
04/08 +/- 04/08 +/- 04/08 +/- 04/08 +/- 04/08 +/- 04/08 +/- 04/08 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.550        100     5.450      (100)     5.450          25     5.450          –          5.700        200             5.800        100         5.800         5.567
Lúa thường       5.450        200     5.350          –       5.350        100     5.250          –          5.425        150      5.550          –           5.600          –           5.600         5.425
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.150        300     6.550          –       6.550      (175)     6.750          –          5.750          –               6.800        100         7.150         6.592
Lúa thường       7.050        400     6.350          –       6.350          75     6.350          –          5.500          –               6.600          –           7.050         6.367
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.600        250     8.350          –       8.350          75     8.475        250        8.700        475             8.550          –           8.700         8.504
Lứt loại 2       8.450        300     8.150          –       8.150          –       8.275        125        8.550        375      8.250          –           8.200        100         8.550         8.289
Xát trắng loại 1          8.750          –       8.750              8.625          –               9.300        150         9.300         8.856
Xát trắng loại 2          8.550          –       8.550              8.450          –        8.500          –           8.800          50         8.800         8.570
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.350        200     8.250          –       8.250        100     8.150        100        8.050          –        8.050          –           8.600          –           8.600         8.243
Tấm 2/3         8.050          –       8.050          –              7.750          –               8.000          –           8.050         7.963
Tấm 3/4       8.150        400     7.950          –       7.950        200                         8.150         8.017
Cám xát       8.350        300     8.300          –       8.300        250     8.550        100        8.450        350      8.300        200         8.600        200         8.600         8.407
Cám lau       8.350        300     8.000          –       8.000        (50)     8.550        100        8.450        350      8.300        200         8.600        200         8.600         8.321
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       8.950        200     9.050          –       9.050        300     8.550        100        9.050        150      9.200        200         8.900          50         9.200         8.964
10%         8.950          –       8.950              8.800        150                 8.950         8.900
15%       8.750        200     8.850          –       8.850        400            8.650        150      8.800        200         8.800          50         8.850         8.783
20%         8.750          –       8.750              8.550        150                 8.750         8.683
25%       8.550        200     8.650          –       8.650        500            8.450        150      8.400          –           8.700          50         8.700         8.567
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 06/06/2024-13/06/2024
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       7.150        7.061  -29 
Lúa thường tại kho       9.550        8.842  +267 
Lứt loại 1     11.450      11.042  -350 
Xát trắng loại 1      13.950      13.230  -510 
5% tấm     13.550      13.350  -171 
15% tấm     13.350      13.075  -217 
25% tấm     13.050      12.675  -242 
Tấm 1/2     10.450      10.279  -221 
Cám xát/lau       7.250        7.114  -79 

Tỷ giá

Ngày 14/06/2024
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,26
EUR Euro 0,93
IDR Indonesian Rupiah 16493,52
MYR Malaysian Ringgit 4,71
PHP Philippine Peso 58,70
KRW South Korean Won 1384,62
JPY Japanese Yen 157,27
INR Indian Rupee 83,55
MMK Burmese Kyat 2098,17
PKR Pakistani Rupee 278,63
THB Thai Baht 36,68
VND Vietnamese Dong 25403,61