Giá lúa gạo nội địa ngày 21/07/2022-28/07/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
28/07 +/- 28/07 +/- 28/07 +/- 28/07 21/07 +/- 28/07 +/- 28/07 +/- 28/07 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.450           –       5.550      (100)      5.425      (225)     5.450     5.650      (200)        5.500      (100)             5.700      (100)         5.700         5.513
Lúa thường       5.250      (100)     5.350      (100)      5.250      (300)     5.250     5.550      (300)        5.275      (275)      5.550           –           5.600           –           5.600         5.361
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       6.850           –       6.550      (100)      6.725        (75)     6.750     6.750           –          5.750      (100)             6.700      (100)         6.850         6.554
Lúa thường       6.650      (100)     6.350      (100)      6.275        (75)     6.350     6.350           –          5.500      (300)             6.600           –           6.650         6.288
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.350      (200)     8.350      (300)      8.275          25     8.225     8.250        (25)        8.225        (35)             8.400           –           8.400         8.304
Lứt loại 2       8.150      (200)     8.150      (200)      8.150        (50)     8.150     8.150           –          8.175        (25)      8.250           –           8.100      (200)         8.250         8.161
Xát trắng loại 1          8.750      (300)                  8.625           –               9.150        (50)         9.150         8.842
Xát trắng loại 2          8.550      (100)                  8.450           –        8.500           –           8.750        (50)         8.750         8.563
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.150      (200)     8.250      (200)      8.150      (400)     8.050     8.250      (200)        8.050           –        8.050           –           8.600        200         8.600         8.186
Tấm 2/3         8.050      (300)      8.050      (300)              7.750           –               8.000      (200)         8.050         7.963
Tấm 3/4       7.750      (100)     7.950      (300)      7.750      (275)                           7.950         7.817
Cám xát       8.050      (600)     8.300      (600)      8.050      (450)     8.450     8.500        (50)        8.100      (150)      8.100      (150)         8.400      (400)         8.450         8.207
Cám lau       8.050      (600)     8.000      (500)      8.050      (450)     8.450     8.500        (50)        8.100      (150)      8.100      (150)         8.400      (400)         8.450         8.164
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       8.750      (100)     9.050      (100)      8.750      (100)     8.450     8.850      (400)        8.900           –        9.000           –           8.850           –           9.050         8.821
10%         8.950      (100)                  8.650           –                   8.950         8.800
15%       8.550      (100)     8.850      (100)      8.450      (100)              8.500           –        8.600           –           8.750           –           8.850         8.617
20%         8.750      (100)                  8.400           –                   8.750         8.575
25%       8.350      (100)     8.650      (100)      8.150      (100)              8.300           –        8.400           –           8.650           –           8.650         8.417
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Hội thảo giao thương xuất khẩu gạo Việt Nam - Hongkong
Previous
Next

Từ ngày 11/08/2022-18/08/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       5.650        5.457  +21 
Lúa thường tại kho       6.950        6.429  +4 
Lứt loại 1       8.550        8.358  -86 
Xát trắng loại 1        9.150        8.813  -119 
5% tấm       9.200        8.864  -68 
15% tấm       8.850        8.667  -75 
25% tấm       8.650        8.417  -92 
Tấm 1/2       8.400        8.207  -7 
Cám xát/lau       8.200        8.032  -118 

Tỷ giá

Ngày 26/08/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,87
EUR Euro 1,00
IDR Indonesian Rupiah 14810,71
INR Indian Rupee 4,47
MMK Burmese Kyat 56,11
MYR Malaysian Ringgit 79,87
PHP Philippine Peso 2099,22
PKR Pakistani Rupee 220,52
THB Thai Baht 36,12
VND Vietnamese Dong 23346,89