Giá lúa gạo nội địa ngày 21/07/2022-28/07/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
28/07 +/- 28/07 +/- 28/07 +/- 28/07 21/07 +/- 28/07 +/- 28/07 +/- 28/07 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.450           –       5.550      (100)      5.425      (225)     5.450     5.650      (200)        5.500      (100)             5.700      (100)         5.700         5.513
Lúa thường       5.250      (100)     5.350      (100)      5.250      (300)     5.250     5.550      (300)        5.275      (275)      5.550           –           5.600           –           5.600         5.361
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       6.850           –       6.550      (100)      6.725        (75)     6.750     6.750           –          5.750      (100)             6.700      (100)         6.850         6.554
Lúa thường       6.650      (100)     6.350      (100)      6.275        (75)     6.350     6.350           –          5.500      (300)             6.600           –           6.650         6.288
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.350      (200)     8.350      (300)      8.275          25     8.225     8.250        (25)        8.225        (35)             8.400           –           8.400         8.304
Lứt loại 2       8.150      (200)     8.150      (200)      8.150        (50)     8.150     8.150           –          8.175        (25)      8.250           –           8.100      (200)         8.250         8.161
Xát trắng loại 1          8.750      (300)                  8.625           –               9.150        (50)         9.150         8.842
Xát trắng loại 2          8.550      (100)                  8.450           –        8.500           –           8.750        (50)         8.750         8.563
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.150      (200)     8.250      (200)      8.150      (400)     8.050     8.250      (200)        8.050           –        8.050           –           8.600        200         8.600         8.186
Tấm 2/3         8.050      (300)      8.050      (300)              7.750           –               8.000      (200)         8.050         7.963
Tấm 3/4       7.750      (100)     7.950      (300)      7.750      (275)                           7.950         7.817
Cám xát       8.050      (600)     8.300      (600)      8.050      (450)     8.450     8.500        (50)        8.100      (150)      8.100      (150)         8.400      (400)         8.450         8.207
Cám lau       8.050      (600)     8.000      (500)      8.050      (450)     8.450     8.500        (50)        8.100      (150)      8.100      (150)         8.400      (400)         8.450         8.164
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       8.750      (100)     9.050      (100)      8.750      (100)     8.450     8.850      (400)        8.900           –        9.000           –           8.850           –           9.050         8.821
10%         8.950      (100)                  8.650           –                   8.950         8.800
15%       8.550      (100)     8.850      (100)      8.450      (100)              8.500           –        8.600           –           8.750           –           8.850         8.617
20%         8.750      (100)                  8.400           –                   8.750         8.575
25%       8.350      (100)     8.650      (100)      8.150      (100)              8.300           –        8.400           –           8.650           –           8.650         8.417
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 06/06/2024-13/06/2024
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       7.150        7.061  -29 
Lúa thường tại kho       9.550        8.842  +267 
Lứt loại 1     11.450      11.042  -350 
Xát trắng loại 1      13.950      13.230  -510 
5% tấm     13.550      13.350  -171 
15% tấm     13.350      13.075  -217 
25% tấm     13.050      12.675  -242 
Tấm 1/2     10.450      10.279  -221 
Cám xát/lau       7.250        7.114  -79 

Tỷ giá

Ngày 14/06/2024
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,26
EUR Euro 0,93
IDR Indonesian Rupiah 16493,52
MYR Malaysian Ringgit 4,71
PHP Philippine Peso 58,70
KRW South Korean Won 1384,62
JPY Japanese Yen 157,27
INR Indian Rupee 83,55
MMK Burmese Kyat 2098,17
PKR Pakistani Rupee 278,63
THB Thai Baht 36,68
VND Vietnamese Dong 25403,61