Giá lúa gạo nội địa ngày 21/03/2024-28/03/2024

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
28/03 +/- 28/03 +/- 28/03 +/- 28/03 +/- 28/03 +/- 28/03 +/- 28/03 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       7.750             –          7.850             –          7.850 200        7.750             –          7.500 -200      7.750 -100         8.000 -300         8.000         7.779
Lúa thường       7.650             –          7.750             –          7.650 100        7.650             –          7.400 -100      7.650 -100         7.400 -300         7.750         7.593
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       9.150             –          9.500             –          9.550 250        9.300 -50        7.700 -200             9.000 -300         9.550         9.033
Lúa thường       8.950             –          9.375             –          9.050 150        9.050 -50        7.600 -100             8.400 -300         9.375         8.738
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     10.350 -1400      11.300 -450      11.850 700      10.725 -350      10.850 -200           11.550 -250       11.850       11.104
Lứt loại 2     10.250 -1000      10.700 -750      10.450 -550      10.350 -500      10.450 -200    10.900 -500       10.600 -300       10.900       10.529
Xát trắng loại 1           13.450 -500              13.050 -500    13.850 -100       13.800 -50       13.850       13.538
Xát trắng loại 2           12.900 -850          13.000             –        12.750 -500    13.500 -300       13.150 -300       13.500       13.060
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     10.450             –        10.550 -300      10.400                –        10.250 -200      10.550            –      10.800 -50       10.800             –         10.800       10.543
Tấm 2/3            9.350 -400      10.200                –              8.550            –               9.100 -400       10.200         9.300
Tấm 3/4       8.450             –          8.000 -500        8.550 -600                         8.550         8.333
Cám xát       5.050 -200        5.150 -300        5.050 -400        5.050 -200        5.050 -200      5.150 -300         5.100 -150         5.150         5.086
Cám lau       5.050 -200        5.050 -300        5.050 -400        5.050 -200        5.050 -200      5.150 -300         5.100 -150         5.150         5.071
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     12.950 -650      13.350 -750      13.100 -150      13.500 -300      13.100 -400    13.700 -400       13.300 -350       13.700       13.286
10%          13.250 -750              13.000 -400               13.250       13.125
15%     12.750 -650      13.150 -750      12.900 -150          12.900 -400    13.500 -400       13.050 -400       13.500       13.042
20%                      12.800 -300               12.800       12.800
25%     12.550 -650      12.950 -750      12.700 -150          12.600 -200    13.300 -400       12.750 -400       13.300       12.808
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 02/05/2024-09/05/2024
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       8.350        8.014  +50 
Lúa thường tại kho       9.750        9.529  +54 
Lứt loại 1     12.700      12.050  -38 
Xát trắng loại 1      14.700      14.650  +475 
5% tấm     14.500      14.407  +64 
15% tấm     14.300      14.200  +83 
25% tấm     14.100      13.833  -42 
Tấm 1/2     11.450      10.793  -43 
Cám xát/lau       6.450        6.007  +357 

Tỷ giá

Ngày 17/05/2024
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,22
EUR Euro 0,92
IDR Indonesian Rupiah 15952,02
MYR Malaysian Ringgit 4,69
PHP Philippine Peso 57,69
KRW South Korean Won 1354,25
JPY Japanese Yen 155,56
INR Indian Rupee 83,31
MMK Burmese Kyat 2099,24
PKR Pakistani Rupee 278,51
THB Thai Baht 36,13
VND Vietnamese Dong 25435,50