Giá lúa gạo nội địa ngày 20/10/2022-27/10/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
27/10 +/- 27/10 +/- 27/10 +/- 27/10 +/- 27/10 +/- 27/10 +/- 27/10 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       6.350        200     6.150        500      6.350        275        6.350        250        6.300        150             6.650        100         6.650         6.358
Lúa thường       6.250        200     5.950        600      6.250        275        6.250        250        6.300        250      6.250        300         6.300        300         6.300         6.221
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.950        200     6.650          –        7.800        350        7.450        300        6.525        125             7.650        100         7.950         7.338
Lúa thường       7.850        200     6.450          –        7.700        350        6.800        300        6.525        225             7.300        300         7.850         7.104
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       9.650        200     9.400        100      9.350      (100)        9.325          –          9.450        200             9.650          –           9.650         9.471
Lứt loại 2       9.450        200     9.200          50      9.225          75        9.175          –          9.275        125      9.200        100         9.250        100         9.450         9.254
Xát trắng loại 1          9.700        150              10.150        300    10.100        300       10.350          50       10.350       10.075
Xát trắng loại 2          9.350          –                  9.950        200      9.900        300         9.900        150         9.950         9.775
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.950          –       9.250          50      8.750        100        8.700        100        8.450          –        8.900        (50)         9.400          –           9.400         8.914
Tấm 2/3       7.850          –       8.550          –        8.650        100            8.250        100             8.650        150         8.650         8.390
Tấm 3/4       7.850          –       8.300          50      8.450        100                         8.450         8.200
Cám xát       8.050        100     8.350          –        8.350          –          8.300          25        8.250        (50)      8.300          –           8.450        100         8.450         8.293
Cám lau       8.050        100     8.275          75      8.350          –          8.300          25        8.250        (50)      8.300          –           8.450        100         8.450         8.282
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     10.150        200   10.050          –      10.300        150      10.100        200      10.200        100    10.050        300       10.000        150       10.300       10.121
10%         9.950          –                10.000        100               10.000         9.975
15%       9.950        200     9.850          –      10.000        250            9.700        100      9.850        200         9.900        150       10.000         9.875
20%         9.750          –                  9.500        100                 9.750         9.625
25%       9.750        200     9.650          –        9.700        250            9.400        100      9.650        200         9.700        150         9.750         9.642
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 24/11/2022-01/12/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.418  +64 
Lúa thường tại kho       7.900        7.217  +242 
Lứt loại 1     10.000        9.738  +71 
Xát trắng loại 1      10.800      10.525  +125 
5% tấm     10.400      10.279  -29 
15% tấm     10.200      10.017  -67 
25% tấm     10.100        9.792  -100 
Tấm 1/2       9.500        9.207  -29 
Cám xát/lau       8.550        8.446  +21 

Tỷ giá

Ngày 21/11/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,17
EUR Euro 0,98
IDR Indonesian Rupiah 15726,71
INR Indian Rupee 4,58
MMK Burmese Kyat 57,41
MYR Malaysian Ringgit 81,71
PHP Philippine Peso 2099,47
PKR Pakistani Rupee 224,14
THB Thai Baht 36,28
VND Vietnamese Dong 24829,24