Giá lúa gạo nội địa ngày 19/01/2023-02/02/2023

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
02/02 +/- 02/02 +/- 02/02 +/- 02/02 +/- 02/02 +/- 02/02 +/- 02/02 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       6.650        400     6.550          –        6.550        300        6.500        250        6.650           50             7.050        250         7.050         6.658
Lúa thường       6.350        200     6.250          –        6.350        200        6.250        200        6.450            –        6.250          –           6.500        200         6.500         6.343
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       8.250        400     6.650          –        8.000        350        8.000     1.100        8.100      1.300             8.050        250         8.250         7.842
Lúa thường       7.950        200     6.550          –        7.750        400        7.750     1.100        7.800      1.100             7.500        200         7.950         7.550
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       9.450        100   10.350        200    10.450        400      10.400        375      10.425         375           10.400          –         10.450       10.246
Lứt loại 2       9.350        100     9.350        250      9.650        475        9.625        525        9.625         500      9.450        300         9.400        300         9.650         9.493
Xát trắng loại 1        10.900        100              10.950         400    10.900        400       11.600          –         11.600       11.088
Xát trắng loại 2        10.050        150              10.350         200    10.350        200       10.300        250       10.350       10.263
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       9.250        300     9.200        100      9.150        200        8.800        300        9.000         150      9.150        300         9.300        100         9.300         9.121
Tấm 2/3       9.100          –       8.650        100      8.950        200            8.600         150             8.850          –           9.100         8.830
Tấm 3/4       8.250          –       8.450        100      8.650        300                         8.650         8.450
Cám xát       8.350        400     8.250        150      8.450        500        8.475        400        8.450         550      8.350        300         8.350          –           8.475         8.382
Cám lau       8.350        400     8.150        200      8.450        500        8.475        400        8.450         550      8.350        300         8.350          –           8.475         8.368
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     10.400        150   10.300          –      10.550        400      10.300        125      10.450           50    10.450        150       10.250          50       10.550       10.386
10%       10.250          –                10.250           50               10.250       10.250
15%     10.200        150   10.200          –      10.250        400          10.050         150    10.250        250       10.100          50       10.250       10.175
20%       10.150          –                10.000         300               10.150       10.075
25%     10.000        150   10.100          –        9.950        400            9.950         350    10.050        300         9.900        100       10.100         9.992
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 09/03/2023-16/03/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.250        6.179  +146 
Lúa thường tại kho       7.750        7.038  +125 
Lứt loại 1       9.600        9.425  +21 
Xát trắng loại 1      10.750      10.525  +63 
5% tấm     10.350      10.193  +68 
15% tấm     10.200        9.983  +50 
25% tấm     10.100        9.767  +50 
Tấm 1/2       9.150        8.907  +71 
Cám xát/lau       7.750        7.396  -275 

Tỷ giá

Ngày 15/03/23
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,91
EUR Euro 0,95
IDR Indonesian Rupiah 15455,27
MYR Malaysian Ringgit 4,48
PHP Philippine Peso 55,08
KRW South Korean Won 1318,39
JPY Japanese Yen 132,84
INR Indian Rupee 82,86
MMK Burmese Kyat 2097,33
PKR Pakistani Rupee 282,01
THB Thai Baht 34,58
VND Vietnamese Dong 23691,78