Giá lúa gạo nội địa ngày 17/11/2022-24/11/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
24/11 +/- 24/11 +/- 24/11 +/- 24/11 +/- 24/11 +/- 24/11 +/- 24/11 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       6.650          –       6.450      (100)     6.450      (100)        6.500          –          6.525            –               6.950          50         6.950         6.588
Lúa thường       6.350          –       6.250      (200)     6.250      (200)        6.350        (50)        6.375            –        6.350          –           6.550          –           6.550         6.354
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       8.250          –       6.650          –       6.650   (1.350)        6.800   (1.150)        6.775            –               7.950          50         8.250         7.179
Lúa thường       7.950          –       6.550          –       6.550   (1.350)        6.650      (900)        6.600            –               7.550          –           7.950         6.975
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       9.550        200     9.650          –       9.650          –          9.600        (50)        9.600            –               9.950          –           9.950         9.667
Lứt loại 2       9.450          –       9.250          –       9.250        (25)        9.275          25        9.350        (100)      9.350      (100)         9.300        100         9.450         9.318
Xát trắng loại 1        10.200      (250)   10.200            10.450            –      10.350        (50)       10.800          –         10.800       10.400
Xát trắng loại 2        10.050      (200)   10.050            10.250         400    10.150        250       10.100        200       10.250       10.120
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       9.250      (300)     9.350      (150)     9.350        300        9.000        100        9.050            –        9.150        100         9.500        100         9.500         9.236
Tấm 2/3       8.450          –       8.850        (50)     8.850      (100)            8.450            –               8.900          –           8.900         8.700
Tấm 3/4       8.450          –       8.700          –       8.700          50                         8.700         8.617
Cám xát       8.250      (200)     8.500        (50)     8.500          50        8.450        (50)        8.250        (100)      8.400      (100)         8.500        (50)         8.500         8.407
Cám lau       8.250      (200)     8.400        (75)     8.400        (50)        8.450        (50)        8.250        (100)      8.400      (100)         8.500        (50)         8.500         8.379
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     10.250        200   10.300      (300)   10.300        100      10.250          50      10.500            –      10.350        150       10.200        150       10.500       10.307
10%       10.250      (250)   10.250            10.300            –                 10.300       10.267
15%     10.050        200   10.200      (200)   10.200        300          10.000            –      10.000          50       10.050        100       10.200       10.083
20%       10.150      (150)   10.150              9.800            –                 10.150       10.033
25%       9.850        200   10.100      (100)   10.100        500            9.700            –        9.800        100         9.800        150       10.100         9.892
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 12/01/2023-19/01/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.450        6.229               –  
Lúa thường tại kho       7.750        7.050               –  
Lứt loại 1     10.300        9.988  -96 
Xát trắng loại 1      11.600      10.863  +13 
5% tấm     10.400      10.254  +7 
15% tấm     10.200      10.008  +8 
25% tấm     10.100        9.775  +8 
Tấm 1/2       9.200        8.914               –  
Cám xát/lau       8.350        8.054  -11 

Tỷ giá

Ngày 29/12/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,96
EUR Euro 0,94
IDR Indonesian Rupiah 15639,01
INR Indian Rupee 4,42
MMK Burmese Kyat 55,69
MYR Malaysian Ringgit 82,84
PHP Philippine Peso 2099,42
PKR Pakistani Rupee 226,64
THB Thai Baht 34,61
VND Vietnamese Dong 23604,16