Giá lúa gạo nội địa ngày 17/11/2022-24/11/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
24/11 +/- 24/11 +/- 24/11 +/- 24/11 +/- 24/11 +/- 24/11 +/- 24/11 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       6.650          –       6.450      (100)     6.450      (100)        6.500          –          6.525            –               6.950          50         6.950         6.588
Lúa thường       6.350          –       6.250      (200)     6.250      (200)        6.350        (50)        6.375            –        6.350          –           6.550          –           6.550         6.354
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       8.250          –       6.650          –       6.650   (1.350)        6.800   (1.150)        6.775            –               7.950          50         8.250         7.179
Lúa thường       7.950          –       6.550          –       6.550   (1.350)        6.650      (900)        6.600            –               7.550          –           7.950         6.975
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       9.550        200     9.650          –       9.650          –          9.600        (50)        9.600            –               9.950          –           9.950         9.667
Lứt loại 2       9.450          –       9.250          –       9.250        (25)        9.275          25        9.350        (100)      9.350      (100)         9.300        100         9.450         9.318
Xát trắng loại 1        10.200      (250)   10.200            10.450            –      10.350        (50)       10.800          –         10.800       10.400
Xát trắng loại 2        10.050      (200)   10.050            10.250         400    10.150        250       10.100        200       10.250       10.120
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       9.250      (300)     9.350      (150)     9.350        300        9.000        100        9.050            –        9.150        100         9.500        100         9.500         9.236
Tấm 2/3       8.450          –       8.850        (50)     8.850      (100)            8.450            –               8.900          –           8.900         8.700
Tấm 3/4       8.450          –       8.700          –       8.700          50                         8.700         8.617
Cám xát       8.250      (200)     8.500        (50)     8.500          50        8.450        (50)        8.250        (100)      8.400      (100)         8.500        (50)         8.500         8.407
Cám lau       8.250      (200)     8.400        (75)     8.400        (50)        8.450        (50)        8.250        (100)      8.400      (100)         8.500        (50)         8.500         8.379
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     10.250        200   10.300      (300)   10.300        100      10.250          50      10.500            –      10.350        150       10.200        150       10.500       10.307
10%       10.250      (250)   10.250            10.300            –                 10.300       10.267
15%     10.050        200   10.200      (200)   10.200        300          10.000            –      10.000          50       10.050        100       10.200       10.083
20%       10.150      (150)   10.150              9.800            –                 10.150       10.033
25%       9.850        200   10.100      (100)   10.100        500            9.700            –        9.800        100         9.800        150       10.100         9.892
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 27/06/2024-04/07/2024
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       7.050        6.971  -136 
Lúa thường tại kho       8.850        8.617  -192 
Lứt loại 1     11.450      10.975  -217 
Xát trắng loại 1      13.450      12.917  -175 
5% tấm     13.350      13.171  -121 
15% tấm     13.150      12.908  -183 
25% tấm     12.750      12.492  -167 
Tấm 1/2     10.450        9.664  -164 
Cám xát/lau       7.150        7.000  +21 

Tỷ giá

Ngày 04/07/2024
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,27
EUR Euro 0,92
IDR Indonesian Rupiah 16335,23
MYR Malaysian Ringgit 4,71
PHP Philippine Peso 58,52
KRW South Korean Won 1380,19
JPY Japanese Yen 161,13
INR Indian Rupee 83,52
MMK Burmese Kyat 2098,15
PKR Pakistani Rupee 278,55
THB Thai Baht 36,64
VND Vietnamese Dong 25691,43