Giá lúa gạo nội địa ngày 16/11/2023-23/11/2023

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
23/11 +/- 23/11 +/- 23/11 +/- 23/11 +/- 23/11 +/- 23/11 +/- 23/11 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       8.950              –          9.050 100        9.050             –          9.050 50        8.775 25      9.100 100         9.100 150         9.100         9.011
Lúa thường       8.850              –          8.950 100        8.950             –          8.950 150        8.775 25      8.950 150         8.700 50         8.950         8.875
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài     10.350              –        10.900 100      10.950             –        10.950 100        8.975 25           10.100 200       10.950       10.371
Lúa thường     10.150              –        10.800 100      10.500             –        10.550          –          8.975 25             9.700 100       10.800       10.113
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     12.850 -200      13.450 100      13.250 -250      13.300 -200      13.200 -200           13.600 -150       13.600       13.275
Lứt loại 2     12.750 -200      13.050             –        12.750 -250      12.800 -200      12.600 -400    13.050             –         12.900 -100       13.050       12.843
Xát trắng loại 1           15.550             –                15.150 -300    15.500             –         15.950 -50       15.950       15.538
Xát trắng loại 2           15.150             –                14.900 -300    15.200             –         15.250 -100       15.250       15.125
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     11.450              –        11.900 200      12.250 750      11.450          –        11.100 -350    11.500             –         13.000 -200       13.000       11.807
Tấm 2/3          10.700 100      11.050 -400            9.450            –             10.700             –         11.050       10.475
Tấm 3/4       9.650              –          9.400             –          9.550 -200                         9.650         9.533
Cám xát       6.650 -700        7.200 -150        6.700 -650        6.650 -600        6.400 -900      6.700 -700         6.700 -750         7.200         6.714
Cám lau       6.650 -700        7.150 -100        6.700 -650        6.650 -600        6.400 -900      6.700 -700         6.700 -750         7.150         6.707
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     15.500              –        15.450 -50      15.250 -150      15.300 -75      15.300 -200    15.450 -50       15.350 -100       15.500       15.371
10%          15.350 -50              15.200 -100               15.350       15.275
15%     15.300              –        15.250 -50      15.050 -150          15.000 -100    15.150 -50       15.150 -100       15.300       15.150
20%                      14.600 -200               14.600       14.600
25%     15.100              –        15.050 -50      14.850 -150          14.100 -400    14.900 200       14.900 -100       15.100       14.817
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 25/01/2024-01/02/2024
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       8.950        8.714  -286 
Lúa thường tại kho     10.700        9.750  -467 
Lứt loại 1     12.900      12.733  -383 
Xát trắng loại 1      15.050      14.825  -800 
5% tấm     15.200      14.957  -76 
15% tấm     15.000      14.725  -83 
25% tấm     14.800      14.458  -75 
Tấm 1/2     12.500      11.664  -214 
Cám xát/lau       6.500        6.336  -164 

Tỷ giá

Ngày 16/02/2024
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,19
EUR Euro 0,93
IDR Indonesian Rupiah 15657,24
MYR Malaysian Ringgit 4,78
PHP Philippine Peso 55,97
KRW South Korean Won 1333,93
JPY Japanese Yen 150,35
INR Indian Rupee 83,03
MMK Burmese Kyat 2098,57
PKR Pakistani Rupee 279,58
THB Thai Baht 36,01
VND Vietnamese Dong 24449,03