Giá lúa gạo nội địa ngày 13/10/2022-20/10/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
20/10 +/- 20/10 +/- 20/10 +/- 20/10 +/- 20/10 +/- 20/10 +/- 20/10 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       6.150          –       5.650          –        6.075          25        6.100          25        6.150        100             6.550          –           6.550         6.113
Lúa thường       6.050        100     5.350      (200)      5.975          25        6.000          50        6.050          –        5.950          –           6.000        100         6.050         5.911
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.750          –       6.650          –        7.450          –          7.150          –          6.400        100             7.550          –           7.750         7.158
Lúa thường       7.650        100     6.450      (100)      7.350          –          6.500          –          6.300          –               7.000        100         7.650         6.875
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       9.450        200     9.300        350      9.450        325        9.325        150        9.250          –               9.500          –           9.500         9.379
Lứt loại 2       9.250        200     9.150        100      9.150          75        9.175        150        9.150        100      9.100        250         9.150        150         9.250         9.161
Xát trắng loại 1          9.550        350                9.850        100      9.800          50       10.300        (50)       10.300         9.875
Xát trắng loại 2          9.350        400                9.750        200      9.600          50         9.750        150         9.750         9.613
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.950          –       9.200          50      8.650          –          8.600          –          8.450          –        8.950          –           9.400        100         9.400         8.886
Tấm 2/3       7.850       8.550          –        8.550      (100)            8.150          –               8.500          50         8.550         8.320
Tấm 3/4       7.850      (100)     8.250        200      8.350          –                           8.350         8.150
Cám xát       7.950          –       8.350          –        8.350        100        8.275        (25)        8.300        125      8.300          –           8.350          50         8.350         8.268
Cám lau       7.950          –       8.200          50      8.350        100        8.275        (25)        8.300        125      8.300          –           8.350          50         8.350         8.246
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.950        100   10.050        200    10.150        100        9.900        150      10.100        100      9.750        200         9.850        200       10.150         9.964
10%         9.950        200                9.900        100                 9.950         9.925
15%       9.750        100     9.850        200      9.750          –              9.600        100      9.650        200         9.750        200         9.850         9.725
20%         9.750        200                9.400        100                 9.750         9.575
25%       9.550        100     9.650        200      9.450          –              9.300        100      9.450        200         9.550        150         9.650         9.492
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 16/11/2023-23/11/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       8.950        8.875  +68 
Lúa thường tại kho     10.800      10.113  +38 
Lứt loại 1     13.600      13.275  -150 
Xát trắng loại 1      15.950      15.538  -88 
5% tấm     15.500      15.371  -82 
15% tấm     15.300      15.150  -50 
25% tấm     15.100      14.817  +42 
Tấm 1/2     13.000      11.807  +57 
Cám xát/lau       7.200        6.714  -636 

Tỷ giá

Ngày 28/11/2023
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,11
EUR Euro 0,91
IDR Indonesian Rupiah 15413,49
MYR Malaysian Ringgit 4,67
PHP Philippine Peso 55,40
KRW South Korean Won 1286,25
JPY Japanese Yen 147,43
INR Indian Rupee 83,35
MMK Burmese Kyat 2097,27
PKR Pakistani Rupee 285,64
THB Thai Baht 34,73
VND Vietnamese Dong 24378,05