Giá lúa gạo nội địa ngày 10/11/2022-17/11/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
17/11 +/- 17/11 +/- 17/11 +/- 17/11 +/- 17/11 +/- 17/11 +/- 17/11 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       6.650        100     6.550        300      6.550        100        6.500          50        6.525         175             6.900          –           6.900         6.613
Lúa thường       6.350      (100)     6.450        300      6.450        100        6.400          50        6.375         125      6.350        100         6.550        (50)         6.550         6.418
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       8.250        100     6.650          –        8.000        100        7.950          50        6.775         175             7.900          –           8.250         7.588
Lúa thường       7.950      (100)     6.550          –        7.900        100        7.550        100        6.600         100             7.550        (50)         7.950         7.350
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       9.350      (200)     9.650        100      9.650          –          9.650        100        9.600        (150)             9.950          –           9.950         9.642
Lứt loại 2       9.450          –       9.250      (200)      9.275      (175)        9.250      (175)        9.450         100      9.450          50         9.200      (200)         9.450         9.332
Xát trắng loại 1        10.450        200              10.450            –      10.400          50       10.800        (50)       10.800       10.525
Xát trắng loại 2        10.250        100                9.850        (400)      9.900      (250)         9.900      (200)       10.250         9.975
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       9.550        300     9.500        350      9.050          –          8.900        (50)        9.050         100      9.050          –           9.400      (400)         9.550         9.214
Tấm 2/3       8.450          –       8.900        350      8.950          –              8.450            –               8.900        (50)         8.950         8.730
Tấm 3/4       8.450          –       8.700        400      8.650      (100)                         8.700         8.600
Cám xát       8.450          –       8.550        200      8.450      (300)        8.500          –          8.350        (350)      8.500      (250)         8.550      (250)         8.550         8.479
Cám lau       8.450          –       8.475        200      8.450      (300)        8.500          –          8.350        (350)      8.500      (250)         8.550      (250)         8.550         8.468
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     10.050      (200)   10.600        200    10.200      (250)      10.200        (50)      10.500            –      10.200      (150)       10.050      (200)       10.600       10.257
10%       10.500        200              10.300            –                 10.500       10.400
15%       9.850      (200)   10.400        200      9.900      (250)          10.000            –        9.950      (100)         9.950      (150)       10.400       10.008
20%       10.300        200                9.800            –                 10.300       10.050
25%       9.650      (200)   10.200        200      9.600        750            9.700            –        9.700      (100)         9.650      (200)       10.200         9.750
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 30/05/2024-06/06/2025
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       7.125        7.089  -43 
Lúa thường tại kho       9.050        8.575  -42 
Lứt loại 1     12.250      11.392  -208 
Xát trắng loại 1      14.250      13.740  -150 
5% tấm     13.950      13.521  -164 
15% tấm     13.750      13.292  -167 
25% tấm     13.300      12.917  -125 
Tấm 1/2     10.850      10.500  -14 
Cám xát/lau       7.350        7.193  +79 

Tỷ giá

Ngày 10/06/2024
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,25
EUR Euro 0,93
IDR Indonesian Rupiah 16306,00
MYR Malaysian Ringgit 4,72
PHP Philippine Peso 58,73
KRW South Korean Won 1374,95
JPY Japanese Yen 156,93
INR Indian Rupee 83,53
MMK Burmese Kyat 2098,27
PKR Pakistani Rupee 278,51
THB Thai Baht 36,74
VND Vietnamese Dong 25418,97