Giá lúa gạo nội địa ngày 15/12/2022-22/12/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
22/12 +/- 22/12 +/- 22/12 +/- 22/12 +/- 22/12 +/- 22/12 +/- 22/12 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       6.650          –       6.450          –        6.650          25        6.650          25        6.650            –               7.000          –           7.000         6.675
Lúa thường       6.250          –       6.250          –        6.500          25        6.350          25        6.450            –        6.400          –           6.400 -50         6.500         6.371
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       8.250          –       6.750          –        8.150          50        6.950          –          6.900            –               8.000          –           8.250         7.500
Lúa thường       7.850          –       6.550          –        7.950          50        6.700          –          6.700            –               7.400 -50         7.950         7.192
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       9.250 -100     9.900          50      9.950        100        9.750          –          9.850            –             10.050          –         10.050         9.792
Lứt loại 2       9.150 -300     9.350          –        9.275 -100        9.200 -125        9.250            –        9.350          –           9.200 -150         9.350         9.254
Xát trắng loại 1        10.650 -100              10.450            –      10.450          –         11.100 -50       11.100       10.663
Xát trắng loại 2        10.050 -100              10.150            –      10.100          –         10.050 -150       10.150       10.088
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       9.250          –       9.250 -100      8.950 -100        8.700 -200        8.850            –        8.850 -50         9.300 -100         9.300         9.021
Tấm 2/3            –       8.750          –        8.750 -200            8.450            –               8.850 -50         8.850         8.700
Tấm 3/4       8.450        200     8.550          –        8.450          –                           8.550         8.483
Cám xát       8.150 -300     8.350          –        8.100 -225        8.150 -75        8.250            –        8.250 -50         8.150 -150         8.350         8.200
Cám lau       8.150 -300     8.300          –        8.100 -225        8.150 -75        8.250            –        8.250 -50         8.150 -150         8.300         8.193
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     10.350          50   10.400          –      10.250 -100      10.050 -225      10.400            –      10.250 -50       10.200 -100       10.400       10.271
10%       10.350          –                10.200            –                 10.350       10.275
15%     10.150          50   10.300          –        9.950 -100            9.900            –        9.950 -50       10.050 -100       10.300       10.050
20%       10.250          –                  9.700            –                 10.250         9.975
25%       9.950          50   10.200          –        9.650 -100            9.600            –        9.700 -50         9.800 -100       10.200         9.817
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 12/01/2023-19/01/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.450        6.229               –  
Lúa thường tại kho       7.750        7.050               –  
Lứt loại 1     10.300        9.988  -96 
Xát trắng loại 1      11.600      10.863  +13 
5% tấm     10.400      10.254  +7 
15% tấm     10.200      10.008  +8 
25% tấm     10.100        9.775  +8 
Tấm 1/2       9.200        8.914               –  
Cám xát/lau       8.350        8.054  -11 

Tỷ giá

Ngày 29/12/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,96
EUR Euro 0,94
IDR Indonesian Rupiah 15639,01
INR Indian Rupee 4,42
MMK Burmese Kyat 55,69
MYR Malaysian Ringgit 82,84
PHP Philippine Peso 2099,42
PKR Pakistani Rupee 226,64
THB Thai Baht 34,61
VND Vietnamese Dong 23604,16