Giá lúa gạo nội địa ngày 08/09/2022-15/09/2022

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
15/09 +/- 15/09 +/- 15/09 +/- 15/09 +/- 15/09 +/- 15/09 +/- 15/09 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5.550        150     5.550        100      5.475        100     5.550           –          5.500        100             5.900        300         5.900         5.588
Lúa thường       5.350           –       5.450        100      5.250        150     5.450        100        5.450        100      5.600        150         5.600        100         5.600         5.450
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.200        150     6.550           –        6.775        100     6.750           –          5.725        100             6.900        300         7.200         6.650
Lúa thường       6.950           –       6.350           –        6.350        150     6.500           –          5.675        100             6.600        100         6.950         6.404
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       8.450        200     8.250        100      8.250        190     8.325        275        8.425        475             8.450           –           8.450         8.358
Lứt loại 2       8.350        200     8.200        100      8.100        125     8.275        325        8.325        375      8.400        300         8.300        300         8.400         8.279
Xát trắng loại 1          8.650           –                  8.750        100      9.050        350         9.150        350         9.150         8.900
Xát trắng loại 2          8.450           –                  8.775        150      8.750        300         8.900        300         8.900         8.719
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.250           –       8.400        150      8.100        150     8.450        150        8.250        200      8.300        300         8.500        100         8.500         8.321
Tấm 2/3         7.950        100      7.950        100            7.750        100             8.100        200         8.100         7.938
Tấm 3/4       7.550        100     7.650        200      8.025        200                         8.025         7.742
Cám xát       7.550        100     7.750           –        7.650        100     7.800        150        8.100        650      7.800        100         7.800        (50)         8.100         7.779
Cám lau       7.550        100     7.650           –        7.650        100     7.800        150        8.100        650      7.800        100         7.800        (50)         8.100         7.764
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%       9.250        300     8.950        100      8.900        100     8.900        350        9.200        300      9.000        250         9.000        250         9.250         9.029
10%         8.850        100                8.950        300                 8.950         8.900
15%       9.050        300     8.750        100      8.600        100            8.800        300      8.950        250         8.900        200         9.050         8.842
20%         8.650        100                8.700        300                 8.700         8.675
25%       8.850        300     8.550        100      8.400        200            8.600        300      8.750        250         8.800        200         8.850         8.658
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần 2 năm 2020
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần I năm 2019
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 24/11/2022-01/12/2022
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.550        6.418  +64 
Lúa thường tại kho       7.900        7.217  +242 
Lứt loại 1     10.000        9.738  +71 
Xát trắng loại 1      10.800      10.525  +125 
5% tấm     10.400      10.279  -29 
15% tấm     10.200      10.017  -67 
25% tấm     10.100        9.792  -100 
Tấm 1/2       9.500        9.207  -29 
Cám xát/lau       8.550        8.446  +21 

Tỷ giá

Ngày 02/12/2022
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,02
EUR Euro 0,95
IDR Indonesian Rupiah 15366,83
INR Indian Rupee 4,39
MMK Burmese Kyat 55,78
MYR Malaysian Ringgit 81,41
PHP Philippine Peso 2100,16
PKR Pakistani Rupee 224,21
THB Thai Baht 34,74
VND Vietnamese Dong 24463,09