Giá lúa gạo nội địa ngày 04/05/2023-11/05/2023

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
11/05 +/- 11/05 +/- 11/05 +/- 11/05 +/- 11/05 +/- 11/05 +/- 11/05 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       6.550          –       6.350          –        6.750          –          6.450          –          6.650 -100             7.150        150         7.150         6.650
Lúa thường       6.250          –       6.250        100      6.650          –          6.250          –          6.550 -50      6.550          –           6.650          50         6.650         6.450
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       8.150          –       7.675          –        8.250          –          8.250          –          6.900 -100             8.150        150         8.250         7.896
Lúa thường       7.850          –       7.575        100      7.900          –          8.000 -50        6.800 -50             7.650          50         8.000         7.629
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       9.850        100     9.950 -200    10.050          75        9.950        175        9.950         200           10.350          –         10.350       10.017
Lứt loại 2       9.750        100     9.800        100      9.785        110        9.750        100        9.750         275      9.700        200         9.850        100         9.850         9.769
Xát trắng loại 1        11.350          –                11.150         200    11.150        150       11.700        100       11.700       11.338
Xát trắng loại 2        10.950        400              10.950         250    10.950        300       11.300        400       11.300       11.038
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       9.150          –       9.250 -100      9.300        250        9.300        300        9.350         200      9.350        300         9.400        200         9.400         9.300
Tấm 2/3         8.750 -100      9.250        300            7.950            –               8.900        100         9.250         8.713
Tấm 3/4       8.450          –       8.650          –        8.750        200                         8.750         8.617
Cám xát       7.250          –       7.450          –        7.350        125        7.375          –          7.250            –        7.350          –           7.450          –           7.450         7.354
Cám lau       7.250          –       7.350          –        7.350        125        7.375          –          7.250            –        7.350          –           7.450          –           7.450         7.339
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     11.300        300   11.250        300    11.200        150      11.200        325      11.200         400    11.200        300       11.300        300       11.300       11.236
10%       11.150        300              11.150         400               11.150       11.150
15%     11.100        300   11.050        300    10.900        150          11.100         400    10.900        200       11.200        300       11.200       11.042
20%                      10.900         400               10.900       10.900
25%     10.900        300   10.950        300    10.600        150          10.700         400    10.600        200       11.000        300       11.000       10.792
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 16/11/2023-23/11/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       8.950        8.875  +68 
Lúa thường tại kho     10.800      10.113  +38 
Lứt loại 1     13.600      13.275  -150 
Xát trắng loại 1      15.950      15.538  -88 
5% tấm     15.500      15.371  -82 
15% tấm     15.300      15.150  -50 
25% tấm     15.100      14.817  +42 
Tấm 1/2     13.000      11.807  +57 
Cám xát/lau       7.200        6.714  -636 

Tỷ giá

Ngày 28/11/2023
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,11
EUR Euro 0,91
IDR Indonesian Rupiah 15413,49
MYR Malaysian Ringgit 4,67
PHP Philippine Peso 55,40
KRW South Korean Won 1286,25
JPY Japanese Yen 147,43
INR Indian Rupee 83,35
MMK Burmese Kyat 2097,27
PKR Pakistani Rupee 285,64
THB Thai Baht 34,73
VND Vietnamese Dong 24378,05