Giá lúa gạo nội địa ngày 02/02/2023-09/02/2023

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
09/02 +/- 09/02 +/- 09/02 +/- 09/02 +/- 09/02 +/- 09/02 +/- 09/02 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       6.650          –       6.550          –        6.700        150      6.700        200        6.650            –               7.100          50         7.100         6.725
Lúa thường       6.450        100     6.250          –        6.450        100      6.450        200        6.450            –        6.350        100         6.550          50         6.550         6.421
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       8.250          –       6.750        100      8.150        150      8.150        150        8.100            –               8.100          50         8.250         7.917
Lúa thường       8.050        100     6.550          –        7.650      (100)      7.650      (100)        7.700        (100)             7.550          50         8.050         7.525
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       9.650        200   10.250      (100)    10.150      (300)    10.150      (250)      10.050        (375)           10.600          –         10.600       10.142
Lứt loại 2       9.550        200     9.650        300      9.525      (125)      9.525      (100)        9.450        (175)      9.450          –           9.500        100         9.650         9.521
Xát trắng loại 1        11.150        250              11.250         300    11.100        200       11.700        100       11.700       11.300
Xát trắng loại 2        10.350        300              10.400           50    10.350          –         10.500        200       10.500       10.400
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       9.250          –       9.550        350      9.050      (100)      9.050        250        9.500         500      9.350        200         9.500        200         9.550         9.321
Tấm 2/3       9.100          –       8.900        250      8.950          –        8.950          8.950         350             9.100        250         9.100         8.992
Tấm 3/4       8.350        100     8.500          50      8.450      (200)      8.450                       8.500         8.438
Cám xát       8.550        200     8.300          50      8.550        100      8.550          75        8.500           50      8.400          50         8.750        400         8.750         8.514
Cám lau       8.550        200     8.300        150      8.550        100      8.550          75        8.500           50      8.400          50         8.750        400         8.750         8.514
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     10.800        400   10.600        300    10.450      (100)    10.450        150      10.600         150    10.450          –         10.600        350       10.800       10.564
10%       10.550        300              10.500         250               10.550       10.525
15%     10.600        400   10.500        300    10.150      (100)    10.150        10.400         350    10.250          –         10.400        300       10.600       10.350
20%       10.450        300              10.300         300               10.450       10.375
25%     10.400        400   10.400        300      9.850      (100)      9.850        10.200         250    10.050          –         10.200        300       10.400       10.136
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 07/09/2023-14/09/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       7.950        7.714  -154 
Lúa thường tại kho       9.600        8.908  -250 
Lứt loại 1     12.250      11.971  -246 
Xát trắng loại 1      14.400      14.188  -213 
5% tấm     14.550      14.150  -136 
15% tấm     14.350      13.925  -158 
25% tấm     14.150      13.617  -150 
Tấm 1/2     11.700      11.057  -250 
Cám xát/lau       7.450        7.200  -114 

Tỷ giá

Ngày 14/08/2023
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,25
EUR Euro 0,92
IDR Indonesian Rupiah 15320,08
MYR Malaysian Ringgit 4,58
PHP Philippine Peso 56,84
KRW South Korean Won 1336,37
JPY Japanese Yen 145,30
INR Indian Rupee 83,17
MMK Burmese Kyat 2101,76
PKR Pakistani Rupee 287,90
THB Thai Baht 35,24
VND Vietnamese Dong 23863,23