Giá lúa gạo nội địa ngày 05/01/2023-12/01/2023

Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
12/01 +/- 12/01 +/- 12/01 +/- 12/01 +/- 12/01 +/- 12/01 +/- 12/01 +/-
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       6.250          –       6.550          –        6.250          –          6.250 50        6.600            –               6.800 -250         6.800         6.450
Lúa thường       6.150          –       6.250          –        6.150 100        6.050          –          6.450            –        6.250          –           6.300 -100         6.450         6.229
Lúa Khô/Ướt Tại Kho
Hạt dài       7.850 200     6.650          –        7.650 -200        6.900          –          6.800            –               7.800 -250         7.850         7.275
Lúa thường       7.750 400     6.550          –        7.350 -300        6.650          –          6.700            –               7.300 -100         7.750         7.050
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1       9.975          –     10.100 50    10.050 800      10.025 100      10.050            –             10.300          –         10.300       10.083
Lứt loại 2       9.175          –       9.100 -100      9.175 25        9.075 25        9.125            –        9.150          –           9.100          –           9.175         9.129
Xát trắng loại 1        10.750          –                10.550            –      10.500          –         11.600 100       11.600       10.850
Xát trắng loại 2          9.850 -200              10.150            –      10.150          –         10.050 -100       10.150       10.050
Phụ Phẩm
Tấm 1/2       8.950          –       9.100 -150      8.950 -300        8.500 -200        8.850            –        8.850          –           9.200          –           9.200         8.914
Tấm 2/3       8.700          –       8.400 -200      8.750              8.450            –               8.850 50         8.850         8.630
Tấm 3/4       8.250 -200     8.200 -150      8.350 200                         8.350         8.267
Cám xát       7.950 -100     8.175 -75      7.950 -100        8.075 25        7.900            –        8.050          –           8.350 100         8.350         8.064
Cám lau       7.950 -100     8.100 -100      7.950 -100        8.075 25        7.900            –        8.050          –           8.350 100         8.350         8.054
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     10.250 150   10.250 -100    10.150 -200      10.175          –        10.400            –      10.300          –         10.200 -100       10.400       10.246
10%       10.200 -100              10.200            –                 10.200       10.200
15%     10.050 250   10.150 -100      9.850 -300            9.900            –      10.000          –         10.050 -100       10.150       10.000
20%       10.100 -100                9.700            –                 10.100         9.900
25%       9.850 350   10.050 -100      9.550 -400            9.600            –        9.750          –           9.800 -100       10.050         9.767
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 09/03/2023-16/03/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.250        6.179  +146 
Lúa thường tại kho       7.750        7.038  +125 
Lứt loại 1       9.600        9.425  +21 
Xát trắng loại 1      10.750      10.525  +63 
5% tấm     10.350      10.193  +68 
15% tấm     10.200        9.983  +50 
25% tấm     10.100        9.767  +50 
Tấm 1/2       9.150        8.907  +71 
Cám xát/lau       7.750        7.396  -275 

Tỷ giá

Ngày 15/03/23
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,91
EUR Euro 0,95
IDR Indonesian Rupiah 15455,27
MYR Malaysian Ringgit 4,48
PHP Philippine Peso 55,08
KRW South Korean Won 1318,39
JPY Japanese Yen 132,84
INR Indian Rupee 82,86
MMK Burmese Kyat 2097,33
PKR Pakistani Rupee 282,01
THB Thai Baht 34,58
VND Vietnamese Dong 23691,78