Doanh nghiệp hội viên tháng

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Kiên Giang - KIGIMEX

Kien Giang Import & Export Joint Stock Company  – KIGIMEX

Địa chỉ: 85 – 87 Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Tel: +84.297 3863491

Fax: +85.297 3862309

Email: kigimex@hcm.vnn.vn; info@kigimex.com.vn