Doanh nghiệp hội viên tuần

Tổng Công ty Lương thực miền Bắc - VINAFOOD 1

Vietnam Northern Food Corporation – VNF1
6 Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Tel: +84.24 39264466
Fax: +84.24 39264477
Email: vinafood1@vinafood1.com.vn
Website: www.vinafood1.com.vn