Diễn đàn doanh nghiệp Lancang – Mekong “Thúc đẩy kinh doanh nông nghiệp và đầu tư vào lĩnh vực thực phẩm chế biến”

Viện Mê Kông (MI) đang tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Lancang-Mekong (LMBF) lần thứ sáu với chủ đề “Thúc đẩy kinh doanh nông nghiệp và đầu tư vào lĩnh vực thực phẩm chế biến” vào ngày 10 – 11 tháng 1 năm 2024 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Diễn đàn Doanh nghiệp là một phần của dự án dài hạn được tài trợ bởi Quỹ Đặc biệt Hợp tác Lancang-Mekong (LMCSF) của Trung Quốc và được tổ chức tại mỗi quốc gia Lancang-Mekong (LM), cụ thể là Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Việt Nam và Thái Lan. Năm 2024, MI sẽ hợp tác với Trung tâm Hợp tác Kinh tế Đối ngoại (FECC) của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn (MARA), Trung Quốc, Trung tâm Kinh doanh ChinaASEAN (CABC), Quảng Tây, Trung Quốc để đồng tổ chức LMBF lần thứ 6 nhằm thúc đẩy lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp và thực phẩm chế biến của các nước LM.

Diễn đàn Doanh nghiệp là một nền tảng quan trọng để các tác nhân trong chuỗi giá trị ngành chế biến nông sản thực phẩm i) trao đổi thông tin kinh doanh và cơ hội thị trường trong lĩnh vực chế biến nông sản thực phẩm ở các quốc gia LM; ii) chia sẻ thông tin đổi mới và tiên tiến về công nghệ, sản phẩm chế biến thực phẩm xanh và mô hình kinh doanh bền vững; iii) thiết lập kết nối kinh doanh giữa các công ty Trung Quốc với các quốc gia LM khác; iv) để hiểu thị trường chế biến nông sản thực phẩm, các chính sách và khuyến khích thương mại và đầu tư của Trung Quốc, đồng thời xác định các đối tác kinh doanh tiềm năng.

Thông tin đăng ký tham dự Diễn đàn được đính kèm.

Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 09/05/2024-16/05/2024
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       8.150        7.929  -86 
Lúa thường tại kho       9.750        9.379  -150 
Lứt loại 1     12.800      12.017  -33 
Xát trắng loại 1      14.950      14.570  -80 
5% tấm     14.500      14.400  -7 
15% tấm     14.250      14.183  -17 
25% tấm     14.000      13.692  -142 
Tấm 1/2     11.450      10.864  +71 
Cám xát/lau       6.750        6.450  +443 

Tỷ giá

Ngày 17/05/2024
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,22
EUR Euro 0,92
IDR Indonesian Rupiah 15952,02
MYR Malaysian Ringgit 4,69
PHP Philippine Peso 57,69
KRW South Korean Won 1354,25
JPY Japanese Yen 155,56
INR Indian Rupee 83,31
MMK Burmese Kyat 2099,24
PKR Pakistani Rupee 278,51
THB Thai Baht 36,13
VND Vietnamese Dong 25435,50