23/03/2017

(VFA) - Mời tham dự THE RICE TRADER MYANMAR RICE NETWORK 2017 diễn ra ngày 28/04/2017 tại Sule, Shangri-La, Yangon, Miến Điện.

Các doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký liên hệ:

Brochure Hội nghị

Phan Mai Hương (Ms),

Văn phòng Hiệp hội Lương thực Việt Nam

Tel: +84.28 62983497/98, Ext. 109

Hiệp hội Lương thực Việt Nam lên kế hoạch tổ chức gian hàng triển lãm và tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế “Con đường tơ lụa thế kỷ 21 Quảng Ðông” vào ngày 27- 30 tháng 10 năm 2016 tại Tp.Ðông Quản, tỉnh Quảng Ðông Trung Quốc.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam lên kế hoạch tổ chức gian hàng triển lãm và tham gia Hội chợ quốc tế về lương thực thực phẩm tại Hồng Kông (HKTDC Hongkong Food Expo) từ ngày 11 – 15 tháng 08 năm 2016 (trong đó hoạt động giao thương diễn ra trong hai ngày 11 – 12 tháng 08 năm 2016).

Làm việc với Cục Quản lý Thực phẩm và Thuốc (FDA) và Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) về quản lý, kiểm dịch thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm; Làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hoa Kỳ thiết lập kênh hợp tác giữa các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại giữa doanh nghiệp hai nước; Tìm hiểu hệ thống phân phối và bán lẻ cho cộng đồng châu Á, Hoa kiều tại Sanfrancisco.