06/08/2018

Quỹ Quốc tế Phát triển Nông nghiệp (IFAD) và Bangladesh hôm thứ Tư 01/08 đã ký thỏa thuận tài chính nhằm tăng thu nhập và an ninh lương thực cho 250.000 gia đình nông thôn tại miền nam Bangladesh.

Thỏa thuận cho Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp Tiểu Nông (SACP) đã được ký kết với Bộ Tài chính Bangladesh.

Tổng chi phí của SACP là $109,85 triệu, bao gồm khoản vay $64,5 triệu và trợ cấp $2 triệu từ IFAD. Dự án này sẽ đợc đồng được tài trợ bởi Chính phủ Bangladesh ($28,65 triệu), khu vực tư nhân ($8,1 triệu) và các tổ chức khác ($6,6 triệu).

Dự án này sẽ được thực hiện trong 6 năm và trực tiếp giám sát bởi IFAD.

Mục tiêu chính của dự án là giúp các tiểu nông phản ứng và cạnh tranh hơn trong sản xuất các cây trồng đa dạng, giá trị cao và tiếp thị nông sản tươi và đã chế biến.

Dự án sẽ được thực hiện tại 11 tỉnh ở miền nam Bangladesh.

(Nguồn: http://unb.com.bd)