06/08/2018

Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) đang thúc đẩy nhập khẩu gạo nhằm tăng tồn kho đệm của nước này và tránh chậm trễ giao hàng và phân phối, có thể do thời tiết bất lợi.

NFA đến nay đã chấp thuận nhập khẩu 500.000 tấn gạo - 250.000 tấn từ Việt Nam và Thái Lan thông qua thỏa thuận chính phủ và 250.000 tấn còn lại thông qua nhập khẩu tư nhân.

Giao hàng lô đầu tiên dự kiến hoàn tất vào tháng 6 và số lượng còn lại dự kiến vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt đã gây thiệt hại cho thu hoạch và phân phối, ảnh hưởng đến việc bình ổn giá trên thị trường bán lẻ.

Tháng trước, NFA đề xuất một lô hàng 500.000 tấn khác, được giao trước tháng 10, nhằm ngăn lập lại việc suy giảm tồn kho giảm chỉ còn 2,5 ngày tiêu thụ.

Theo luật, NFA phải có ít nhất 15 ngày tiêu thụ vào bất kỳ thời điểm nào và tồn kho đệm 30 ngày trong vụ giáp hạt, vào đầu tháng 7 và kết thúc vào tháng 9.

Nhập khẩu mới vẫn phải được Hội đồng NFA chấp thuận.

Gạo NFA được chính phủ trợ giá được bán ở mức P27 và P32/kg, rẻ hơn nhiều giá thị trường thường ở mức P38 và P40 hay cao hơn.

(Nguồn: The Manila Times)