06/08/2018

Thương mại hóa giống Basmati lai, dự kiến thành công vào năm 2019-2020, sẽ làm tăng thu nhập nông dân cũng như xuất khẩu.

Với việc phát triển các giống gạo lai cao sản, Pakistan cuối cùng sẽ kết thúc thế khó trong sản xuất basmati. Việc phát triển giống gạo lai Basmati lý tưởng là quá trình khó khăn.

Việc phát triển các giống gạo lai đã giúp nhiều nông dân tại bang Sindh và Balochistan tăng gấp đôi năng suất so với các giống trước đây, giảm chi phí sản xuất và tăng thu nhập đáng kể. Ở tầm mức quốc gia, tăng vọt sản lượng gạo đã dẫn đến thặng dư cho xuất khẩu, dẫn đến doanh thu xuất khẩu tăng đáng kể.

Pakistan đã tăng xuất khẩu gạo trong những năm gần đây, nhưng vẫn cần cải thiện nền tảng nông nghiệp quốc gia và triển vọng phát triển nghiên cứu. Với sự hỗ trợ từ Trung Quốc, các giống gạo lai đã làm tăng sản lượng và xuất khẩu.

Sau khi đạt mốc xuất khẩu gạo 2 tỷ dollar vài năm trước, sụp giảm trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, trong năm qua, xuất khẩu gạo từ Pakistan đã tăng.

Nước này thu về khoảng $2 tỷ gạo xuất khẩu trong năm tài chính hiện tại. Xuất khẩu gạo đãt $2 tỷ lần đầu tiên trong năm tài chính 2015.

(Nguồn: blackseagrain.net)