06/08/2018

Những nhà xay xát cần vốn hiện tại có thể nộp đơn vay khẩn từ chính phủ, theo Ngân hàng Phát triển Nông thôn (RDB).

RBD yêu cầu những nhà xay xát quan tâm đến việc tiếp cận tín dụng cho vụ thu hoạch sắp tới nên nộp đơn càng sớm càng tốt, vì nhu cầu đối với các khoản vay khẩn cấp năm nay dự kiến tăng sau việc xây dựng nhiều cơ sở bảo quản gạo trong vài tháng qua.

Các khoản vay này là cơ chế cho vay của chính phủ vào năm 2016 nhằm giúp những nhà xay xát thiếu tiền mặt để mua lúa từ nông dân và giữ giá lúa ổn định.

Trong năm qua, nhiều cơ sở bảo quản gạo đã được xây dựng tại các tỉnh sản xuất gạo quan trọng của nước này do các công ty tư nhân sử dụng các khoản vay khẩn cấp, với việc chính phủ sẵn có $15 triệu để cấp quỹ cho việc xây dựng các cơ sở bảo quản.

Trong năm 2016, năm đầu tiên quỹ khẩn cấp này hoạt động, $27 triệu đã được cấp. Năm qua, quỹ này chi tiêu đến $50 triệu, nhưng chỉ $36 triệu được phân phối.

(Nguồn: thedailystar.net)