13/06/2018

Malaysia không gặp vấn đề cung cấp đủ gạo trong nước.

Nước này sản xuất 73% nhu cầu gạo và số còn lại được đáp ứng từ nhập khẩu theo các hợp đồng dài hạn.

Tuy nhiên, để bảo đảm an ninh lương thực, chính phủ đang thực hiện nghiên cứu tổng thể về quản trị ngành lúa gạo quốc gia.

Chính phủ đang chờ quan điểm của Hội đồng Tư vấn Nông nghiệp Quốc gia và các quan điểm liên quan ngành gạo.

Khuynh hướng mới trong quản trị ngành lúa gạo quốc gia sẽ tập trung vào quản trị tồn kho đệm, quản trị trợ cấp và động lực, nhập khẩu gạo, và an sinh của nông dân.

(Nguồn: Bernama)