08/06/2018

Miến Điện đang đàm phán với chính quyền tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về việc xuất khẩu 1 triệu tấn gạo trong năm tài khóa 2018-2019.

Chủ tịch Hiệp hội Những Nhà Sản xuất Lúa Miến Điện Sein Win Hlaing cho biết gạo Miến Điện sẽ bán cho chính quyền tỉnh Vân Nam.

Thảo luận đang diễn ra nhằm ký kết Biên bản Ghi nhớ (MoU) giữa Bộ Thương mại Miến Điện và chính quyền tỉnh Vân Nam. Theo dự thảo, Miến Điện có thể nhập khẩu thiết bị nông nghiệp, sắt và thép.

Cả hai bên đã phê chuẩn việc độc quyền bán của Liên minh Các Phòng Thương mại và Công nghiệp Miến Điện (UMFCCI) và Liên đoàn Gạo Miến Điện (MRF) cho các công ty được chính quyền Vân Nam lựa chọn.

Trong năm tài khóa tới, MRF hy vọng tạo thuận lợi cho xuất khẩu hơn 3 triệu tấn, với quan điểm đạt 4 triệu tấn trong giai đoạn 2020-2021.

(Nguồn: http://www.dvb.no)