05/06/2018

Những nhà xuất khẩu gạo basmati Ấn Độ sang Iran vẫn hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến sau khi Mỹ tái áp đặt cấm vận lên Iran.

Họ mong muốn giao dịch bằng euro hay bất kỳ đồng tiền khác, nếu không thể giao dịch bằng dollar sau lệnh cấm vận.

Iran là thị trường lớn đối với gạo basmati Ấn Độ. Những nhà xuất khẩu Ấn Độ lo sợ họ có thể mất thị trường Iran.

Hiện tại, xuất khẩu basmati thu về $1.200 - 1.300/tấn trên thị trường thế giới. Ấn Độ xuất khẩu 0,87 triệu tấn basmati sang Iran trong Năm Tài khóa 18 (FY18) và tổng xuất khẩu ở mức 4,05 triệu tấn.

Trong năm tài khóa hiện tại, các thương nhân hy vọng xuất khẩu 1 triệu tấn basmati sang Iran.

Những nhà xuất khẩu Ấn Độ phần lớn chấp nhận thanh toán bằng rupee cho xuất khẩu sang Iran theo một cơ chế vào năm 2012 khi các ngân hàng bị hạn chế do lệnh cấm vận của Mỹ. Cơ chế này giúp Ấn Độ thu hẹp thặng dư mậu dịch với Iran từ khoảng $11,3 tỷ trong FY12 còn khoảng $3,5 tỷ trong FY16 khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ.

(Nguồn: Financial Tribune)