01/06/2018

Xuất khẩu gạo Ấn Độ tháng 4 đã tăng 12% so với năm trước đến 989.848 tấn do nhu cầu gạo non-basmati tốt từ các nước châu Phi.

Đồng thời, xuất khẩu thịt bò đã tăng gần 11% đến 95.296 tấn, trong khi xuất khẩu guar gum (chất gôm từ cây guar) đã giảm hơn 1/4 còn 40.405 tấn.

Ấn Độ là nước xuất khẩu nhiều gạo, thịt bò và guar gum nhất thế giới.

(Nguồn: Reuters)