31/05/2018

Thái Lan có thể sẽ cung cấp phần lớn trong 250.00 tấn gạo trong đấu thầu mở rộng Philippines nhằm thúc đẩy tồn kho đệm.

Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) thông báo 4 công ty từ Thái Lan và 1 từ Singapore bỏ thầu thấp nhất trong số 13 công ty dự thầu.

Có 21 công ty mua hồ sơ dự thầu, nhưng chỉ 17 công ty chào thầu trong  khi 4 công ty không thể chào thầu do thiếu hồ sơ.

Đợt nhập khẩu gạo 25% tấm, gạo trắng hạt dài này được chia thành 7 lô torng khi công ty dự thầu có thể dự thầu số lượng tối đa/lô.

Giá tham chiếu nhập khẩu được ấn định ở mức $498,25/tấn theo tỷ giá P52,2/USD.

Khuynh hướng thị trường hiện tại cho thấy giá gạo Thái Lan giảm, trong khi giá gạo Việt Nam có khuynh hướng tăng, giải thích cho giá chào thầu thấp hơn từ Thái Lan.

(Nguồn: www.philstar.com)