31/05/2018

Cơ quan Hậu cần Philippines (NFA) hôm thứ Ba 29/05 cho phép thương nhân nhập khẩu đến 805.200 tấn gạo theo cơ chế hạn ngạch hàng năm, sẽ thúc đẩy cung cấp nội địa và kềm chế giá.

Nhập khẩu này, sẽ được giao hàng vào đầu tháng 7, sẽ làm cho tổng nhập khẩu gạo năm nay đến 1,3 triệu tấn, gồm 0,5 triệu tấn mà NFA đã mua để phù đắp tồn kho đệm.

Giá cao đã tạo áp lực làm tăng lạm phát Philippines, tăng trong tháng 4 đến mức cao nhất trong ít nhất 5 năm.

Theo hướng dẫn nhập khẩu của NFA, các thương nhân được phép nhập khẩu gạo trắng 25%, với mức thuế 35%. Giao hàng sẽ hoàn tất vào tháng 2 năm tới.

(Nguồn: Reuters)