10/05/2018

Xuất khẩu gạo của Cambodia đã giảm trong 4 tháng qua so với cùng kỳ năm trước, gây lo ngại đáng kể.

Số liệu cho thấy tổng xuất khẩu gạo trong 4 tháng đầu năm nay tổng cộng 197.354 tấn, so với xuất khẩu 212.394 tấn trong cùng kỳ năm trước, giảm 7% so với năm trước.

Ngành gạo Cambodia có thể sản xuất 10 triệu tấn lúa, xuất khẩu dự kiến giảm.

Trung Quốc, đã đồng ý chấp nhận 200.000 tấn gạo từ Cambodia năm qua và sẽ tăng cường hạn ngạch đến 300.000 tấn năm nay.

Bangladesh cũng ký thỏa thuận với chính phủ Cambodia năm qua để mua 1 triệu tấn gạo từ Cambodia trong 5 năm tới. Tuy nhiên, chưa có giao hàng, vì bản ghi nhớ vẫn trong giai đoạn đàm phán. Thỏa thuận với Bangladesh vẫn đang được dàn xếp và rằng hai phía "đang làm việc hướng tới thực hiện Bản Ghi nhớ".

(Nguồn: http://www.phnompenhpost.com)