14/03/2018

Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) bị thúc giục mua thêm gạo nhằm tăng tồn kho đệm và bình ổn giá.

Mục tiêu của NFA là mua 6 triệu bao hay khoảng 300.000 tấn lúa từ nông dân trong nước năm nay, tương ứng 1,6% tổng sản lượng lúa.

Tuy nhiên, cơ quan này được chỉ thị mua ít nhất 10% tổng sản lượng nội địa để giúp bình ổn giá gạo và duy trì tồn kho ở mức tốt.

NFA có thể dễ dàng mua 12 triệu bao vụ thu hoạch này - gấp đôi mục tiêu mua trong năm nay - bởi giá tại ruộng dự báo giảm với thặng dư lúa.

(Nguồn: inquirer.net)