31/01/2018

Hải quan Iran thông báo dỡ bỏ lệnh cấm đăng ký nhập khẩu gạo trong 5 tháng.

Hải quan Iran (IRICA) nói "đăng ký nhập khẩu gạo được phép từ 21/01 đến 21/06".

Chính phủ Iran vào tháng 11 chấm dứt lệnh cấm nhập khẩu nhằm giúp hỗ trợ giá nội địa trong vụ thu hoạch.

(Nguồn: Reuters)