26/01/2018

Sản lượng lúa quý 1/2018 có thể tăng khoảng 1,63% đến 8,709 triệu tấn so với kỷ lục năm trước 8,569 triệu tấn, theo Cơ quan Thống kê Philippines (PSA).

Số liệu của PSA cho thấy tăng sản lượng lúa dự kiến trong quý 1 sẽ bù đắp cho dự kiến sản lượng quý 2 giảm.

Trong giai đoạn tháng 1-3, số liệu PSA cho thấy sản lượng lúa sẽ tăng 5,65% đến 4,669 triệu tấn, so với 4,419 triệu tấn năm trước.

Trong giai đoạn tháng 4-6, diện tích thu hoạch có thể giảm 3,89% đến 910.000 ha, so với diện tích năm trước 947.000 ha. Tuy nhiên, năng suất/ha dự kiến tăng khoảng 1,29% đến 4,44 tấn, so với 4,38 tấn trong cùng kỳ năm trước.

Sản lượng lúa năm 2017 đạt 19,28 triệu tấn, cao hơn 9,36% so với sản lượng năm 2016 ở mức 17,36 triệu tấn. PSA cho rằng diện tích thu hoạch tăng đến 4,81 ha, so với 4,56 ha. Năng suất tăng khoảng 3,54% đến 4,01 tấn, so với 3,87 tấn trong năm 2016.

(Nguồn: businessmirror.com.ph)