22/01/2018

Hạ viện Indonesia lập đội giám sát quyết định nhập khẩu gạo của chính phủ nhằm làm giảm giá thị trường, điều này làm cho nông dân phản đối do sẽ làm giảm giá gạo của nông dân trong nước trước thu hoạch sắp tới.

Chính phủ Indonesia sẽ lập đội giám sát để bảo đảm rằng chính phủ sẽ không tác động đến nông dân.

Những nhà lập pháp chỉ trích việc thiếu số liệu đáng tin cậy về sản lượng gạo gây trở ngại cho quyết định nhập khẩu gạo. Những nhà lập pháp đặt câu hỏi về quyết định của chính phủ nhập khẩu 500.000 tấn gạo của Cơ quan Hậu cần Quốc gia (Bulog).

(Nguồn: The Jakarta Post)