18/01/2018

Philippines lập kế hoạch nhập khẩu 250.000 tấn gạo càng sớm càng tốt để tăng tồn kho.

Philippines thường mua gạo từ Việt Nam và Thái Lan. Triển vọng về các thỏa thuận với Philippines đã thúc đẩy giá xuất khẩu tại Việt Nam những ngày gần đây.

Kế hoạch nhập khẩu này sẽ giúp tăng tồn kho gạo tại Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA), chỉ còn gần 157.000 tấn tháng qua - đủ cho 5 ngày tiêu thụ nội địa.

Tổng gạo tồn kho Philippines ở mức 2,85 triệu tấn vào tháng 12, đủ cho tiêu thu 84 ngày.

Nếu kế hoạch được chấp thuận tháng này, dự báo tổng lượng gạo nhập khẩu này sẽ được giao hàng trong tháng 4 hay tháng 5.

(Nguồn: Reuters)