04/10/2017

Pakistan xuất khẩu gạo trị giá $223,937 triệu trong hai tháng đầu năm tài khóa hiện tại.

Trong giai đoạn từ tháng 7-8/2017, xuất khẩu gạo Pakistan tăng khoảng 40,36% so với xuất khẩu trong cùng kỳ năm trước, theo số liệu của Cục Thống kê Pakistan.

Trong hai tháng qua, khoảng 428.993 tấn gạo, trị giá $23,937 triệu đã được xuất khẩu so với xuất khẩu 380.861 tấn, trị giá $159,543 triệu.

Trong khi đó, xuất khẩu basmati tăng khoảng 10,35% và khoảng 59.433 tấn basmati, trị giá $62,741 triệu đã được xuất khẩu so với xuất khẩu 59.192 tấn, trị giá $56,857 triệu trong cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu gạo ngoại trừ basmati tăng 58,98%, khoảng 369.580 tấn gạo, trị giá $161,198 triệu đã được xuất khẩu so với xuất khẩu 251.669 tấn, trị giá $102,88 triệu năm qua.

Xuất khẩu gạo Pakistan đã tăng khoảng 53% vào tháng 8/2017 so với cùng tháng năm trước.

Trong giai đoạn tháng 7-8/2017, xuất khẩu nhóm hàng lương thực tăng 30,6% so với xuất khẩu cùng kỳ năm trước. Nước này thu về $512,321 triệu do xuất khẩu các mặt hàng lương thực khác nhau trong hai tháng đầu năm tài khóa hiện tại so với doanh thu cùng kỳ năm trước.

(Nguồn: http://www.philstar.com)