08/09/2017

Với việc tái bắt đầu bán ra tồn kho chính phủ tại Thái Lan, gieo trồng tăng cùng với xuất khẩu, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Xuất khẩu năm 2016 - 17 dự kiến đạt 11 triệu tấn, và phần lớn tồn kho chính phủ có thể không còn. Chính phủ tái khởi động bán ra vào tháng 8 sau hai tháng tạm ngừng.

Nhu cầu lớn từ Trung Đông và châu Phi đã thúc đẩy xuất khẩu đến 6,4 triệu tấn từ tháng 1 đến 7. Xuất khẩu gạo đồ tăng đến 1,5 triệu tấn, tăng 40% so với năm trước.

Khi chính phủ tiếp tục bán gạo tồn kho dùng làm thức ăn gia súc và gạo bị hư hại, tiêu thụ 2016  - 2017 điều chỉnh tăng đến 12 triệu tấn. Đó là tăng 32% so với năm 2015 - 2016 do tận dụng gạo từ tồn kho chính phủ để sản xuất năng lượng, phân bón, thức ăn gia súc.

Chính phủ đã bán xấp xỉ 3,7 triệu tấn gạo dùng làm thức ăn gia súc, và 500.000 tấn gạo bị hư hại từ tháng 1/2017.

Với dự kiến không còn tồn kho gạo của chính phủ, tiêu thụ gạo năm 2017 - 2018 dự kiến giảm 4% còn 11,5 triệu tấn.

(Nguồn: http://www.blackseagrain.net)